strconv

  1. Murat OSMA

    Makale STRCONV

    StrConv( String, Conversion, [LocaleID] ) Bir dizeyi belirtilen bir formata dönüştürür. (String) String - Dönüştürülecek metin dizesi. (String) Conversion - VbStrConv dönüşüm tipini belirten ifadedir. (Integer) 1 = vbUpperCase Büyük harf karakterlerine dönüştür. 2 =...
Üst Alt