Yardım Mailde body'ye hücre aralığı yazmak,subject kısmını formülle alma

Gökhan Tomar

Yeni Üye
Katılım
13 Haz 2018
Mesajlar
2
En iyi yanıt
0
Puanları
3
Konum
İstanbul
Merhabalar,

Aşağıdaki kodlara göre

1- Subject kısmını formül ile almam gerekiyor. Formülüm =BİRLEŞTİR(A1;"- ";SOLDAN(B3;12))
bunu makroda nasıl yazabilirim.
2- body kısmında şu şekilde yazmasını istiyorum,

Gökhan Bey; (ardından)
A1:G38 aralığını mailin içine kopyalamam gerekiyor.

İyi çalışmalar dilerim.
-------------------
Sub Email_Gonder()

Dim Makro As Object
Dim Mail As Object
Set Makro = CreateObject("Outlook.Application")
Set Mail = Makro.CreateItem(0)
On Error Resume Next
With Mail
.To = "gokhan.tomar@anadolukimya.com"
.CC = "gokhantomar@gmail.com"
.Subject = "Ortalama Vade Hesaplama-"
.Body = "Gökhan Bey;"
.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
.Send
End With
On Error GoTo 0
Set Mail = Nothing
Set Makro = Nothing
End Sub
 

Ekli dosyalar

Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,105
En iyi yanıt
3
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.excelarsivi.com
Ad Soyad
Excel Arşivi
Subject kısmı için; Sheets(1).Range("A1").Value & "-" & Left(Sheets(1).Range("B3").Value, 12)

Email_Gonder makrosunu bu şekilde değiştirin.

PHP:
Sub Email_Gonder()
  Dim Makro As Object, Mail As Object
  Set Makro = CreateObject("Outlook.Application")
  Set Mail = Makro.CreateItem(0)
  Dim rng As Range
  Set rng = Nothing
  Set rng = Sheets(1).Range("A1:G38")
  On Error Resume Next
  With Mail
    .To = "gokhan.tomar@anadolukimya.com"
    .CC = "gokhantomar@gmail.com"
    .Subject = Sheets(1).Range("A1").Value & "-" & Left(Sheets(1).Range("B3").Value, 12)
    .HTMLBody = RangetoHTML(rng)
    '.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
    .Display
  End With
  On Error GoTo 0
  Set Mail = Nothing: Set Makro = Nothing
End Sub
FunctionModule adında bir module ekleyin ve içine bu kodları yapıştırın.. istediğiniz olacaktır.

PHP:
Option Explicit
Function RangetoHTML(rng As Range)
  'Office 2000-2019 sürümlerinde çalışır
  Dim fso As Object
  Dim ts As Object
  Dim TempFile As String
  Dim TempWB As Workbook
   TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
  'Kopya aralığı ve geçmiş verileri yeni bir çalışma kitabı oluşturamazsınız
  rng.Copy
  Set TempWB = Workbooks.Add(1)
  With TempWB.Sheets(1)
    .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
    .Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
    .Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
    .Cells(1).Select
    Application.CutCopyMode = False
    On Error Resume Next
    .DrawingObjects.Visible = True
    .DrawingObjects.Delete
    On Error GoTo 0
  End With
  'Sayfayı htm dosyası olarak yayınla
  With TempWB.PublishObjects.Add( _
     SourceType:=xlSourceRange, _
     Filename:=TempFile, _
     Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
     Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
     HtmlType:=xlHtmlStatic)
    .Publish (True)
  End With
  'RangetoHTML içine htm dosyası olan tüm verileri oku
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
  RangetoHTML = ts.readall
  ts.Close
  RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
             "align=left x:publishsource=")
   'TempWB'yi kapat
  TempWB.Close savechanges:=False
  'htm dosyası olan bu fonksiyonu sil
  Kill TempFile
  Set ts = Nothing
  Set fso = Nothing
  Set TempWB = Nothing
End Function
 
Üst Alt