Excel VBA

Excel ve VBA ile alâkalı makaleleri bulabilirsiniz.
Makale ADO Komut Parametreleri Yöntemi ile Tablo Sorgulama veya Veri Ekleme
 • 601
 • 3
Bu makale ilginizi çekti ise ADO ne işe yarar biliyorsunuz demektir. Hatta çok büyük bir ihtimal ile ado ile çalışan bir kaç uygulamanız da olmuştur. Bugüne kadar excel formlar üzerinden ADOya...
Makale COM Erişimine Açık Olan MS Framework Sınıflarının Kullanım Örnekleri
 • 474
 • 2
Ekli örnek dosyada Framework sınıflarının Excel' de kullanımıyla ilgili örnekleri bulabilirsiniz. Vb.NET' deki bazı veri tiplerinin VBA' deki karşılığı aşağıdaki gibidir: Object => Variant...
Makale Çalıştırabilir Prod Id Listesi
 • 418
 • 1
Ekli dosya ile bilgisayarınızda kayıtlı olan Prod Id listesini çekebilirsiniz. Bir prog id 'yi, geç bağlama (Late Binding) yöntemi olan CreateObject fonksiyonu ile çalıştırabiliyoruz...

Makale ADODB.Recordset ve XML ile Olan İlişkisi

 • 813
 • 2
Merhaba. Bir Recordset, "Open" metodu ile açılırken "Source" parametresi şunlar olabilir (option belirtmek zorunlu değildir): - Tablo Adı (Options : adCmdTable, adCmdTableDirect) - Sql cümlesi...
Makale Diziler - Arrays
 • 921
 • 2
Diziler önemlidir. Dizileri kontrol etmeyi bilmek bize kodlamada ayrıcalık kazandırır. Diziler neden önemlidir bunu biraz irdeleyelim. Dizi bir Variant değişkendir. Ancak içinde binlerce değişken...

Makale Windows API (Application Programming Interface) Hakkında

 • 610
 • 0
Windows API (Application Programming Interface) 32 ve 64 bit Windows işletim sistemleri için özellikle C ve C++ gibi programlama dillerinde kullanılan uygulama geliştirme ara yüzüdür. Windows API...
Makale Değişken Tanımlama Yöntemleri
 • 634
 • 0
Değişkenler genellikle bir veriyi hafızada tutmak ve gerektiğinde bu veriyi kullanmak için vardır. Değişkenler genelde iki sınıfa ayrılır. Global (Genel) değişkenler ve Local (Yerel)...
Makale Satır, Sütun, Aralık ve Hücre Adresi Kullanım Yöntemleri
 • 652
 • 1
Excel'in hücre işlemleri ile ilgili nesne hiyerarşisi bu şekildedir. Application Excel uygulamasının genel adı Workbooks Şu anda açık olan tüm çalışma kitaplarının bir koleksiyonu...
Makale Select Case .. Case Is .. Case .. Case Else .. End Select
 • 598
 • 0
Select Case yapısı, IF yapısı gibi, bir veri ile ilgili karşılaştırma kontrolü için kullanılabilir. Döndürdüğü değerler True ya da False olacaktır. True Doğru olduğunda altındaki kod satırları...
Makale IF .. Else .. ElseIf .. Then .. End If
 • 844
 • 0
IF koşul yapısı; bütün programlama dillerinde olan, bazı şartların gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi durumunda ayrı-ayrı kod bloklarının çalıştırılmasına imkan veren yapıdır. Belirtilen koşuldan...

Makale Personal.xlsb (Kişisel Makro Çalışma Kitabı)

 • 979
 • 0
Kişisel Makro Çalışma Kitabı sizin ortak makrolarınızı saklamak için iyi bir yerdir. Excel açık olduğunda her zaman erişilebilir olacaktır. İlk makronuzu kaydedene kadar bu çalışma kitabı mevcut...

Makale ExecuteExcel4Macro("Get.Document(?)") Fonksiyonu

 • 540
 • 0
Aktif çalışma kitabı ile ilgili bilgileri alabileceğiniz bu fonksiyonun tüm özelliklerini bu kodları kullanarak alabilirsiniz.. Sub GetDocument_Fonksiyonu() Dim i%, Snm For i = 1 To 91...

Makale Object Model

 • 570
 • 0
Üç ana VBE nesnesi vardır. VBProject Bir çalışma kitabı veya belge ile ilişkili VBA Modülleri ve başvuruları varsa bu, kümenin tamamıdır. VBComponent Bu, bir VBProject içindeki (yani bir...
Makale RegExp (Kurallı İfadeler)
 • 877
 • 0
Regular Expression, birçok programlama dilinde kullanılabilen, sayısal ve metinsel içeriklerde belirli kurallara uyan bölümleri bulan ifadelerdir. “Düzenli ifade” ile Türkçe karşılığını...

Makale SENDKEYS

 • 689
 • 8
SENDKEYS( String, [Wait] ) Tuş vuruşlarını bir uygulamaya gönderir. String Gönderilecek tuş vuruşları. [Wait] True - tuş vuruşları, kontrol prosedürüne geri gönderilmeden önce...

Makale STRCONV

 • 664
 • 2
StrConv( String, Conversion, [LocaleID] ) Bir dizeyi belirtilen bir formata dönüştürür. (String) String Dönüştürülecek metin dizesi (String). Conversion VbStrConv dönüşüm tipini...

Makale SETATTR

 • 488
 • 0
SETATTR( PathName, Attributes ) Bir dosyanın veya dizinin niteliklerini tanımlar. PathName Bir dosya adını belirten metin ifadesi - dizin veya klasör içerebilir ve sürücü olabilir...

Makale RMDIR

 • 380
 • 0
RMDIR( Path ) Var olan bir dizini kaldırır. Path Kaldırmak istediğiniz dizinin tam yolu. (String) Açıklamalar * Önce kaldırmak istediğiniz klasördeki tüm dosyaları Kill deyimi ile silmeniz...

Makale NAME

 • 414
 • 0
NAME OldPathName As NewPathName Var olan bir dosyayı veya dizini yeniden adlandırır. OldPathName Yeniden adlandırmak istediğiniz dosya veya dizinin tam yol adı. (String) NewPathName...

Makale MKDIR

 • 422
 • 0
MKDIR (Path ) Yeni bir dizin klasör oluşturur. Path Oluşturmak istediğiniz dizinin tam yol adı. (String) Açıklamalar * Bu işlev, birden çok alt klasör oluşturmaz. * Alt klasörler oluşturmak...
Üst Alt