çizgi grafik

  1. Murat OSMA

    Makale Çizgi Grafik

    Çizgi Grafik Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler çizgi grafikte çizilebilir. Bir çizgi grafikte, kategori verileri yatay eksen boyunca eşit şekilde ve tüm değer verileri dikey eksen boyunca eşit şekilde dağıtılır. Satır grafikler eşit ölçekli bir...
  2. Murat OSMA

    Makale Kutu ve Çizgi Grafikleri (Yalnızca Office 2016)

    Kutu ve Çizgi Grafikleri Kutu ve yatay çizgi grafiği Dörttebirlikler, ortalama ve outliers vurgulama uygulamasına veri dağılımını gösterir. Kutuları dikey olarak adlandırılır "yatay çizgiler" genişletme satırı olabilir. Bu satırlar üst ve alt Dörttebirlikler dışındaki değişkenlik gösterir ve bu...
Üst Alt