Excel Okulu - Makale Portalı

Makale Veri Doğrulama Nedir, Nasıl Kullanılır?
 • 229
 • 0
Bir hücre ve bir hücre aralığına sadece girilmesini istediğiniz verileri girmenizi sağlayan, onun haricinde herhangi bir veri girişini engelleyen güzel bir özelliktir. Bu özelliğin kullanımı ile...

Makale Option Explicit

 • 163
 • 0
Option Explicit ifadesi, yazıldığı Kitap, Sayfa, Module, UserForm vs. gibi projenin herhangi bir prosedüründe değişkenleri bildirme/tanımlama zorunluluğu getirir. Bildirilmemiş bir değişkenle...

Makale GoSub ve Return

 • 157
 • 1
Bu ifade, herhangi bir şartta, prosedür içerisinde belirtilen etiket satırına gitmesi ve sonrasında Return ifadesiyle de geri gelerek kaldığı yerden devam etmesi istendiğinde kullanılır. Birden...

Makale Exit Function

 • 90
 • 0
Bu ifade, herhangi bir durumda fonksiyondan çıkmak/sonlandırmak için kullanılır. Exit Function sadece bir Function prosedür içinde kullanılabilir. Bir Function prosedürden istediğiniz zaman Exit...

Makale Exit Sub

 • 82
 • 0
Bu ifade, herhangi bir durumda prosedürden çıkmak/sonlandırmak için kullanılır. Exit Sub sadece bir Sub prosedür içinde kullanılabilir. Bir Sub prosedürden istediğiniz zaman Exit Sub ifadesini...

Makale BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY - COUNTA

 • 87
 • 0
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY( değer1; [değer2]; ..) Belirtilen aralıkta dolu olan hücrelerin sayısını döndürür. deger1 Saymak istediğiniz değerleri ve hücreleri temsil eder [deger2] Varsa diğer bir...

Makale BAĞ_DEĞ_SAY - COUNT

 • 61
 • 0
BAĞ_DEĞ_SAY( değer1; [değer2]; ..) Belirtilen aralıkta sayısal olan hücrelerin sayısını döndürür. deger1 Sayısal verilerin sayılacağı hücre aralığı [deger2] Varsa diğer bir başka aralık...

Makale BOŞLUKSAY - COUNTBLANK

 • 75
 • 0
BOŞLUKSAY( aralık ) Belirli bir aralıktaki boş hücrelerin sayısını döndürür. aralık Boşluk sayısını öğrenmek istediğiniz hücre aralığı. Açıklamalar * Boş bir dize döndüren ve bir formül...
Makale EĞERSAY - COUNTIF
 • 133
 • 0
EĞERSAY işlevi, İstatistiksel Fonksiyonlar grubunun en sık kullanılan işlevidir. Bu işlev, tek bir kritere göre sayım işlemini gerçekleştirir. Fonksiyon sizden iki argüman ister, bu iki...
Makale Microsoft Activex Data Objects (ADO)
 • 330
 • 7
Microsoft platformunun özelliklerini destekleyen Veritabanı uygulamalarına ve konumuzla ilgili olarak Kapalı Excel, Access türündeki dosyalara erişimi sağlayan, SQL sorguları ile hızlı biçimde...

Makale GÜN - DAY

 • 101
 • 0
Gün( Seri_No ) Belirli bir tarihten itibaren günü döndürür. (Integer) Seri_No Günün istediğiniz tarihi (Date). Açıklama * Seri_No herhangi bir tarih, metin dizesi, sayısal ifade veya...

Makale AY - MONTH

 • 65
 • 0
AY ( Seri_No ) Belirli bir tarihten ay sayısını döndürür. (Integer) Seri_No Ay sayısını almak istediğiniz tarih. (Date) Açıklamalar * Seri_No herhangi bir tarih, sayısal veya metin ifadesi...
Makale ŞİMDİ - NOW
 • 65
 • 0
ŞİMDİ() Geçerli sistem tarihini ve saatini döndürür. (Date) Açıkamalar * Bu, bilgisayar ayarlarından tarih ve saati döndürür. * Sistem zamanı anlık olarak değiştiği için Şimdi fonksiyonun...
Makale HAFTANINGÜNÜ - WEEKDAY
 • 86
 • 0
HAFTANINGÜNÜ( Seri_No; [Döndür_Tür] ) Belirli bir tarih için haftanın gününü temsil eden sayıyı döndürür. (Integer) Seri_No Gününü almak istediğiniz tarih. (Date) [Döndür_Tür] Haftanın...

Makale YIL - YEAR

 • 59
 • 0
YIL( Tarih ) Bir tarihten yılı döndürür. (Integer) Tarih Yılı almak istediğiniz tarih. (Date) Açıklamalar * Tarih aslında herhangi bir tarih, metin veya sayısal ifade olabilir. Örnek...

Makale ÇİFTAZALANBAKİYE - DDB

 • 89
 • 0
ÇİFTAZALANBAKİYE( Maliyet, Hurda, Ömür, Dönem, [Faktör] ) -- DDB Bir varlığın bir zaman dilimi boyunca amortismanını döndürür. (Double) Maliyet Varlığın başlangıç maliyeti. (Double). Hurda...

Makale GD - FV

 • 53
 • 0
GD( Oran, Dönem_Sayısı, Devresel_Ödeme, [Bd], [Tür] ) -- FV Belirli aralıklarla sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı olan bir kredinin veya yatırımın gelecekteki değerini hesaplar. (Double)...

Makale FAİZTUTARI - IPMT

 • 66
 • 0
FAİZTUTARI( Oran; Dönem; Dönem_Sayısı; Bd; [Gd]; [Tür] ) -- IPMT Belirli bir dönemde ödenen faizi, düzenli aralıklarla eşit nakit akışı serilerinde döndürür. (Double) Oran Dönem başına faiz...

Makale İÇ_VERİM_ORANI - IRR

 • 63
 • 0
İÇ_VERİM_ORANI( Değerler; [Tahmin] ) -- IRR Düzenli aralıklarla bir dizi eşit olmayan nakit akışı için faiz oranını döndürür. (Getiri Oranı) (Double) Değerler Bir dizi ödemeleri ve geliri...

Makale D_İÇ_VERİM_ORANI - MIRR

 • 56
 • 0
D_İÇ_VERİM_ORANI( Değerler; Finansman_Faiz_Oranı; Tekraryatırım_Oranı ) -- MIRR Belirtilen periyodik nakit akışı serilerinde (yani bir dizi ödeme ve iadeler) Değiştirilmiş İç Getiri Oranını...
Üst Alt