çubuk grafik

  1. Murat OSMA

    Makale Çubuk Grafik

    Çubuk Grafik Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler çubuk grafikte çizilebilir. Çubuk grafikler, ayrı öğeler arasındaki karşılaştırmaları gösterir. Çubuk grafikte kategoriler tipik olarak dikey eksende, değerler yatay eksende yerleştirilmiştir...
Üst Alt