da formülü

  1. Murat OSMA

    Makale DA - SLN

    DA( Maliyet; Hurda; Ömür ) -- SLN Bir varlığın tek bir dönem için doğrusal amortismanını hesaplar. (Double) Maliyet Varlığın başlangıç maliyeti. (Double) Hurda Yararlanılan ömrünün sonunda varlığın değeri. (Double) Ömür Varlığın amortismana tabi tutulacağı dönem sayısı. (Double)...
Üst Alt