exit for

  1. A

    Örnek Kod Exit For Kullanımı

    Örneğin A sütununda gün isimleri varsa, For döngüsü ile "Cuma" yazan ilk hücreyi bulup Exit for ile döngüden çıkılıyor. Sub dd() For i = 1 To 20 If Range("A" & i) = "Cuma" Then MsgBox Range("A" & i).Address Exit For End If Next End Sub
Üst Alt