gün ismi

  1. Murat OSMA

    SQL KTF Tarih Verisinden Gün Adının Türkçe Yazılması İçin Scalar Fonksiyon

    MS SQL ile gün adlarının Türkçe olarak yazı ile yazılabilmesi için, Aşağıdaki gibi bir scalar fonksiyon yazmak gerekir. Bu fonksiyonu oluşturulduktan sonra verilen tarihin gün adını bize verecektir. CREATE FUNCTION [dbo].[FN_GUNADI] (@Tarih DATETIME) RETURNS VARCHAR(9) AS BEGIN RETURN (...
Üst Alt