listboxu tersten sıralama

  1. H

    Uygulama Listboxun En Alt Dolu Satırdan Yukarıya Doğru Tersten Sıralanması

    Arkadaşlar listboxumun tersten sıralanması için Nasil kodu revize edebilirim Yada toggle buton ile sizden veya tersten (A2 den itibaren ilk dolu satırdan veya en alt dolu son satırdan sirala) diye toggle butonla Nas il yapabilirim. Kod hakkında fikri olan var mı?
Üst Alt