sql ktf

  1. Murat OSMA

    SQL KTF Sayıyı Yazıya Çeviren KTF

    Ms SQL ile sayıyı yazıya çevirmek için aşağıdaki kullanıcı tanımlı fonksiyon oluşturulduktan sonra sorgu içinde istediğimiz yerde kullanabilirsiniz. CREATE FUNCTION [dbo].[FN_RAKAMYAZ] (@Sayi bigint) RETURNS nvarchar(300) AS BEGIN DECLARE @n int,@i int,@UcHane int,@Yed nvarchar(300),@UcluHane...
  2. Vedat ÖZER

    SQL KTF Kıdem Yılı-Ay-Gün Bulma

    Selamlar, Sql'de kıdem yılı bulma fonksiyonu. IF EXISTS (SELECT * FROM DBO.SYSOBJECTS WHERE ID = OBJECT_ID(N'FN_KIDEM') AND XTYPE IN (N'FN', N'IF', N'TF')) DROP FUNCTION FN_KIDEM GO CREATE FUNCTION [dbo].[FN_KIDEM] (@Tarih1 DATETIME,@Tarih2 DATETIME) RETURNS CHAR(50) AS BEGIN DECLARE @Gun AS...
Üst Alt