sql ktf

  1. Admin

    SQL KTF Sayıyı Yazıya Çeviren KTF

    Ms SQL ile sayıyı yazıya çevirmek için aşağıdaki kullanıcı tanımlı fonksiyon oluşturulduktan sonra sorgu içinde istediğimiz yerde kullanabilirsiniz. CREATE FUNCTION [dbo].[FN_RAKAMYAZ] (@Sayi bigint) RETURNS nvarchar(300) AS BEGIN DECLARE @n int,@i int,@UcHane int,@Yed nvarchar(300),@UcluHane...
  2. Vedat ÖZER

    SQL KTF Kıdem Yılı-Ay-Gün Bulma

    Selamlar, Sql'de kıdem yılı bulma fonksiyonu. IF EXISTS (SELECT * FROM DBO.SYSOBJECTS WHERE ID = OBJECT_ID(N'FN_KIDEM') AND XTYPE IN (N'FN', N'IF', N'TF')) DROP FUNCTION FN_KIDEM GO CREATE FUNCTION [dbo].[FN_KIDEM] (@Tarih1 DATETIME,@Tarih2 DATETIME) RETURNS CHAR(50) AS BEGIN DECLARE @Gun AS...
Üst Alt