tsql

  1. Murat OSMA

    Makale SQL ile Bir Tablodan Diğer Tabloya Olmayan Kayıtları Ekleme

    İki tablo karşılaştıran ve olmayan kayıtları diğer tabloya aktarmak için aşağıdaki TSQL scriptini kullanabiliriz. INSERT INTO TABLE1 (ALAN1,ALAN2,ALAN3) SELECT ALANAD1,ALANAD2,ALANAD3 FROM TABLE1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM TABLE2 WHERE TABLE1.ID=TABLE2.ID)
Üst Alt