yüzey grafiği

  1. Murat OSMA

    Makale Yüzey Grafiği

    Yüzey Grafiği Çalışma sayfasında sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler yüzey grafiğinde çizilebilir. Bu grafik, iki veri kümesi arasında en uygun bileşimleri bulmak istediğinizde kullanışlıdır. Topografik bir haritada olduğu gibi, renkler ve desenler aynı değer aralığındaki...
Üst Alt