sendmail

  1. Admin

    Uygulama Belirtilen Hücre Aralığını Boş Kitap İçinde Mail'e Ek Yapmak

    Kodlarda belirtilen hücre aralığını ayrı bir dosya olarak mesaja eklemek için bu kodları kullanabilirsiniz. (y) Sub Belirlene_Hucre_Araligini_Kitap_Olarak_Ekle() Dim Source As Range, Dest As Workbook, wb As Workbook Dim TempFilePath$, TempFileName$, FileExtStr$ Dim FileFormatNum&, I...
Üst Alt