sendmail

  1. Murat OSMA

    Uygulama Belirtilen Hücre Aralığını Boş Kitap İçinde Mail'e Ek Yapmak

    Kodlarda belirtilen hücre aralığını ayrı bir dosya olarak mesaja eklemek için bu kodları kullanabilirsiniz. (y) Sub Belirlene_Hucre_Araligini_Kitap_Olarak_Ekle() Dim Source As Range, Dest As Workbook, wb As Workbook Dim TempFilePath$, TempFileName$, FileExtStr$ Dim FileFormatNum&, I...
Üst Alt