• Merhaba Ziyaretçi,
  Microsoft 365 Uygulamaları ile ilgili yeni haberler, dikkat çekici konular, ilgi ile takip edeceğiniz yazılar için.

  Abone Olun
 • ESTE - Microsoft Office Eğitimleri

  Yeni yıl Microsoft Office Eğitim planlarınız için bütçenizi oluşturmadan önce ESTE eğitim kalitesi ile tanışın. 🙌
  Kullanıcıların ihtiyacı olan yazılı materyal, dosya ve video kaynağı desteğimiz ile tüm ofis çalışanlarının iş süreçlerini rahatlatacak eğitimler planlayın. 🎯
  Microsoft Office eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın.

  👉 Microsoft Office Eğitim Talebi

Uygulama Belirtilen Hücre Aralığını Boş Kitap İçinde Mail'e Ek Yapmak

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,534
En iyi yanıt
13
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
Office Vers.
Office 365 TR+EN
Kodlarda belirtilen hücre aralığını ayrı bir dosya olarak mesaja eklemek için bu kodları kullanabilirsiniz. (y)

PHP:
Sub Belirlene_Hucre_Araligini_Kitap_Olarak_Ekle()
  Dim Source As Range, Dest As Workbook, wb As Workbook
  Dim TempFilePath$, TempFileName$, FileExtStr$
  Dim FileFormatNum&, I As Long
  Range("A1:D11").Select
  Set Source = Nothing
  On Error Resume Next
  Set Source = Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
  On Error GoTo 0
  If Source Is Nothing Then
    MsgBox "Kaynak bir aralık değildir veya sayfa korunur" & ", lütfen düzeltin ve tekrar deneyin.", vbOKOnly
    Exit Sub
  End If
  If ActiveWindow.SelectedSheets.Count > 1 Or _
    Selection.Cells.Count = 1 Or _
    Selection.Areas.Count > 1 Then
    MsgBox "Bir hata oluştu:" & vbNewLine & vbNewLine & _
        "Seçim yapmadınız, hücre aralığını seçin.", vbOKOnly, "Www.ExcelTurkey.Com"
    Exit Sub
  End If
 With Application
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
  End With
  Set wb = ActiveWorkbook
  Set Dest = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
  Source.Copy
  With Dest.Sheets(1)
    .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
    .Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    .Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    .Cells(1).Select
    Application.CutCopyMode = False
  End With
  TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
  TempFileName = wb.Name & " " & Format(Now, "dd-mm-yyyy  h-mm-ss")
  If Val(Application.Version) < 12 Then
    'Excel 2000-2003
    FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
  Else
    'Excel 2007-2016
    FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
  End If
  With Dest
    .SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
    On Error Resume Next
    For I = 1 To 3
      .SendMail "", "Buraya Konuyu Yazın !!!"
      If Err.Number = 0 Then Exit For
    Next I
    On Error GoTo 0
    .Close savechanges:=False
  End With
  Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
  With Application
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
  End With
End Sub
Dosyayı ek'ten de indirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

 • Belirlenen Hücre Aralığını Boş Kitap İçinde Mail Atar.rar
  19.1 KB · Görüntüleme: 17
Üst Alt