• Merhaba Ziyaretçi,
  Microsoft 365 Uygulamaları ile ilgili yeni haberler, dikkat çekici konular, ilgi ile takip edeceğiniz yazılar için.

  Abone Olun
 • ESTE - Microsoft Office Eğitimleri

  Yeni yıl Microsoft Office Eğitim planlarınız için bütçenizi oluşturmadan önce ESTE eğitim kalitesi ile tanışın. 🙌
  Kullanıcıların ihtiyacı olan yazılı materyal, dosya ve video kaynağı desteğimiz ile tüm ofis çalışanlarının iş süreçlerini rahatlatacak eğitimler planlayın. 🎯
  Microsoft Office eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın.

  👉 Microsoft Office Eğitim Talebi

Uygulama aktif sayfayı html olarak mail göndermek

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,556
En iyi yanıt
14
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
Office Vers.
Office 365 TR+EN
Aktif Excel sayfasını, mesaj gövdesinde html olarak göndermek isterseniz, aşağıdaki kodları modüle içerisine yapıştırabilirsiniz.

To, CC, BCC, Subject satırlarına ilgili mail adresi ve konusunu yazmayı unutmayın.

PHP:
Option Explicit
Sub Aktif_Sayfayi_Mesaj_Govdesi_Olarak_Gonder()
' Office 2000-2016 sürümlerinde çalışır
  Dim rng As Range
  Dim OutApp As Object
  Dim OutMail As Object
  With Application
    .EnableEvents = False
    .ScreenUpdating = False
  End With

  Set rng = Nothing
  Set rng = ActiveSheet.UsedRange
  'Ayrıca bir sayfa adı kullanabilirsiniz.
  'Set rng = Sheets("Sayfaadı").UsedRange

  Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

  On Error Resume Next
  With OutMail
    .To = ""
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = ""
    .HTMLBody = RangetoHTML(rng)
    .Display  'göndermek için .Send
  End With
  On Error GoTo 0

  With Application
    .EnableEvents = True
    .ScreenUpdating = True
  End With

  Set OutMail = Nothing: Set OutApp = Nothing
End Sub
PHP:
Option Explicit
Function RangetoHTML(rng As Range)
  'Office 2000-2016 sürümlerinde çalışır
  Dim fso As Object
  Dim ts As Object
  Dim TempFile As String
  Dim TempWB As Workbook
   TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
  'Kopya aralığı ve geçmiş verileri yeni bir çalışma kitabı oluşturamazsınız
  rng.Copy
  Set TempWB = Workbooks.Add(1)
  With TempWB.Sheets(1)
    .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
    .Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
    .Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
    .Cells(1).Select
    Application.CutCopyMode = False
    On Error Resume Next
    .DrawingObjects.Visible = True
    .DrawingObjects.Delete
    On Error GoTo 0
  End With
  'Sayfayı htm dosyası olarak yayınla
  With TempWB.PublishObjects.Add( _
     SourceType:=xlSourceRange, _
     Filename:=TempFile, _
     Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
     Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
     HtmlType:=xlHtmlStatic)
    .Publish (True)
  End With
  'RangetoHTML içine htm dosyası olan tüm verileri oku
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
  RangetoHTML = ts.readall
  ts.Close
  RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
             "align=left x:publishsource=")
   'TempWB'yi kapat
  TempWB.Close savechanges:=False
  'htm dosyası olan bu fonksiyonu sil
  Kill TempFile
  Set ts = Nothing
  Set fso = Nothing
  Set TempWB = Nothing
End Function
 

Ekli dosyalar

 • Aktif Sayfayı Html Olarak Mail Atmak.rar
  16.9 KB · Görüntüleme: 25
Son düzenleme:
Üst Alt