Makale ARRAY

Bu Makale Yaralı Oldu mu?

 • Evet

 • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
ARRAY( ParamArray ArgList() )

Verilen değerleri içeren bir dizi döndürür. (Variant)

İfade Virgülle ayrılmış değerler listesidir. (Array / Variant)

Açıklamalar
Oluşturulan dizi her zaman 0 tabanlıdır.
Bu işlev herhangi bir Option Base 1 ifadesini yok sayar ve her zaman 0 tabanlı bir dizi oluşturur.
İşlev bir ön ek (Yani VBA.Array) ile kullanılıyorsa, Option Base 1 ifadesi dikkate alınır ve dizi 1 temel alınacaktır.
Eğer herhangi bir argüman belirtilmemişse, o zaman sıfır uzunlukta bir dizi döndürülür.
Dizi olarak bildirilmemiş bir değişken hâlâ bir dizi içerebilir.
Bir dizi içeren bir Variant değişkeni, dizi elemanlarına aynı şekilde erişilmiş olmasına rağmen, Variantlı bir dizi elemandan farklıdır.

Örnek Kullanımlar
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim iArray(4) As Integer
  iArray(0) = 1
  iArray(1) = 2
  iArray(2) = 3
  iArray(3) = 4
End Sub
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim vArray As Variant
  vArray = Array(1, 2, 3, 4)
  'vArray(0) = 1
  'vArray(1) = 2
  'vArray(2) = 3
  'vArray(3) = 4
End Sub
PHP:
Option Base 1
Sub ExcelTurkey()
  Dim vArray(), iArray(4)
  vArray = VBA.Array(1, 2, 3, 4)
  iArray(1) = 1
  iArray(2) = 2
  iArray(3) = 3
  iArray(4) = 4
End Sub
 
Son düzenleme:
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt