Makale ASC

Asc( String )

Belirtilen dizenin ilk karakteri için karakter kodunu temsil eden bir tam sayı döndürür. (Integer)


String

İlk karakterin karakter kodunu istediğiniz metin dizesidir. (String)

Açıklamalar
* String herhangi bir geçerli metin ifadesi olabilir.
* Eğer String = "" ise, bir çalışma zamanı hatası oluşur.
* Döndürülen değer 0 ile 255 arasındadır.
* Bayt cinsinden bir dizenin uzunluğu, dizedeki gerçek karakter sayısından büyük veya ona eşit olabilir.
* Kullanım Asc ("y") = x yerine Chr("y") = x
* Döndürülen değer -32768 - 32767 aralığındadır.
* Macintosh için VBA, Unicode Dizelerini desteklemiyor.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Asc(0) = 48
  Asc(1) = 49
  Asc(9) = 57
  Asc("A") = 65
  Asc("Z") = 90
  Asc("a") = 97
  Asc("z") = 122
  Asc("Armut") = 65
  Asc(12) = 49
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt