Makale Birleştirme Operatörleri

& Operatörü

İki ifadenin dizgi birleştirmeyi zorlamak için kullanılır.

Söz dizimi
sonuç = ifade1 & ifade2

Açıklamalar
Bir ifade bir dize olmadığında, bir String alt türüne dönüştürülür.
Her iki ifade de Null ise, sonuç da Null'dur.
Ancak, bir ifade Null ise, bu ifade, diğer ifade ile birleştirilmiş bir sıfır uzunluklu dize ("") olarak kabul edilir.
Boş olan herhangi bir ifade de sıfır uzunluklu bir dize olarak kabul edilir.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim ilkmetin As String, sonmetin As String
  ilkmetin = "Excel "
  sonmetin = "Turkey"
  sonuc = ilkmetin & sonmetin
End Sub

+ Operatörü

İki sayıyı toplamak, iki metni birleştirmek veya bir sayı ve bir metni birleştirmek için kullanılabilir.

Söz dizimi
sonuç = ifade1 + ifade2

Açıklamalar
İki karakter dizisini birleştirmek için + işlecini de kullanabilmenize rağmen, belirsizliği ortadan kaldırmak ve kodda uyum sağlamak için & operatörünü birleştirme amacıyla kullanmanız daha doğru olacaktır. + İşlecini kullandığınızda, ekleme veya dize birleştirme oluşup oluşmayacağını belirleyemeyebilirsiniz.

İfadelerin altta yatan alt tipi, + operatörünün davranışını şu şekilde belirler:
Eğerİşlev

Her iki ifade de sayısal ise

Toplar

Her iki ifade de metin ise

Birleştirir

Bir ifade sayısal ve diğeri bir metin ise

Toplar

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  sayi1 = 100
  sayi2 = 150
  sonuc = sayi1 + sayi2

  metin1 = "Excel "
  metin2 = "Turkey"
  sonuc = metin1 + metin2
End Sub
 
Son düzenleme:
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt