Makale CREATEOBJECT

CREATEOBJECT( Class [ServerName] )

Yeni bir ActiveX veya OLE nesnesi oluşturduktan sonra bir referans döndürür. (Variant)

Class - Oluşturulacak nesnenin uygulama adı ve sınıfı.
ServerName - Nesnenin oluşturulacağı ağ sunucusunun adı.

Açıklamalar
"Class" argümanı, "AppName.ObjectType" söz dizimini kullanır.
Burada AppName, nesneyi sağlayan uygulamadır ve ObjectType ise oluşturulacak nesnenin türü veya sınıfıdır.
"Class" ayrıca tüm sınıf kimliği olabilir.
"ServerName" = "" ise, yerel makine kullanılır.
"ServerName" boş bırakılırsa, yerel makine kullanılır.
Bir ActiveX nesnesi oluşturmak için, döndürülen değeri bir nesne değişkenine atayın.
Early Binding yoluyla referans oluşturmak daha iyi performans verebilir.
Bu fonksiyon, nesnenin mevcut örneği olmadığında kullanılmalıdır.
Oluşturulan nesnelerin Set Object = Nothing kullanılarak daha sonra kaldırıldığından emin olun.

Örnek Kullanım
VBA:
Dim xlApp As Excel.Application
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")

Dim obApp As Object
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlApp = Nothing

Sub Site_Ac()
   Set Web = CreateObject("InternetExplorer.Application")
   Web.Visible = True
   Web.Navigate "www.excelturkey.com"
End Sub
 
Admin

Yorumlar

Üst Alt