Makale DDB - ÇİFTAZALANBAKİYE

DDB( Cost, Salvage, Life, Period, [Factor] ) -- ÇİFTAZALANBAKİYE

Bir varlığın bir zaman dilimi boyunca amortismanını döndürür. (Double)


Cost

Varlığın başlangıç maliyeti. (Double).

Salvage

Yararlanılan ömrünün sonunda varlığın değeri. (Double)

Life

Varlığın amortismana tabi tutulacağı dönem sayısı. (Double)

Period

Amortismanı hesaplamak istediğiniz dönem numarası. (Double)

[Factor]

Amortisman oranını belirlemek için kullanılan isteğe bağlı bir argüman. (Integer)
Eğer [Factor] argüman fonksiyonundan atlanırsa, varsayılan değeri 2 (çift azalan amortisman yöntemi) kullanır.

Açıklamalar
* Cost, Salvage, Life, Period ve [Factor] ifadelerinin hepsi pozitif sayılar olmalıdır.
* Life ve Period argümanları, aynı birimlerde (günler, aylar, yıllar) ifade edilmelidir.
* Eğer [Factor] = 2 ise, çift azalan amortisman yöntemi kullanılır.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim a1 As Double, a2 As Double, a3 As Double
  Dim a4 As Double, a5 As Double
  a1 = DDB(10000, 1000, 5, 1)
  a11 = DDB(10000, 1000, 5, 1, 1)
  a2 = DDB(10000, 1000, 5, 2)
  a3 = DDB(10000, 1000, 5, 3)
  a4 = DDB(10000, 1000, 5, 4)
  a5 = DDB(10000, 1000, 5, 5)
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt