Makale Dir, GetAttr ve SetAttr Sabitleri (Dir, GetAttr, and SetAttr Constants)

vbFileAttribute

Sabit

Değer

Açıklama

vbNormal

0

Normal ( Dir ve SetAttr için varsayılan )

vbReadOnly

1

Sadece oku

vbHidden

2

Gizli

vbSystem

4

Sistem dosyası

vbVolume

8

Ses etiketi

vbDirectory

16

Dizin veya klasör

vbArchive

32

Son yedeklemeden bu yana dosya değişti

vbAlias

64

Macintosh'ta, tanımlayıcı bir takma addır.

 
Admin

Yorumlar

Üst Alt