Makale DIR

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,239
En iyi yanıt
9
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
DIR( [PathName], [Attributes] )

Bir desen veya öz nitelikle eşleşen bir dosya veya dizinin adını döndürür. (String)

[PathName]Bir dosya veya dizinin tam yolu (String).
[Attributes]Dosya özniteliklerini belirten bir vbFileAttribute sabiti. (Integer)
0 = vbNormal (varsayılan)
1 = vbReadOnly
2 = vbHidden
4 = vbSystem
8 = vbVolume (Yalnızca Macintosh)
16 = vbDirectory
64 = vbAlias (Yalnızca Macintosh)

Açıklamalar
* [PathName] bir dizin ve sürücü içerebilir.
* [PathName] bulunamazsa, sıfır uzunluklu bir metin ("") döndürülür.
* [Attributes] sabit veya sayısal bir ifade olabilir.
* [Attributes] boş bırakılırsa, 0 kullanılır. Bunlar [PathName] ile eşleşen ancak hiçbir öz niteliği olmayan dosyalardır.
* (*) Ve (?) Karakterleri joker karakter olarak kullanılabilir.
* Bir klasördeki tüm dosyalar üzerinde yineleme yapmak için, [PathName] için boş bir metin belirtin.
* Bu işlevin ilk çağrılmasında [PathName] belirtmeniz gerekir, aksi halde bir hata oluşur.
* Ek dosya isimleri almak için argüman olmadan bu fonksiyonu tekrar arayın.
* Sonraki çağrılarda bir [PathName] belirtmelidir.
* Daha fazla dosya kalmadığında boş bir metin döndürülür.
* Dosya adları, belirli bir sırayla zorunlu olarak iade edilmez; bu nedenle, bunları bir diziye eklemeniz ve bunları görüntülemeden önce sıralamanız gerekebilir.
* VbAlias ve vbVolumn öznitelikleri sadece Macintosh'ta kullanılabilir.
* Bu işlevi tekrar tekrar çağıramazsınız.
* [Attributes] > 256 ise, MacID değeri olarak kabul edilir.
* Variant / String veri türü yerine bir String veri türü döndürmek isterseniz DIR$ işlevini kullanabilirsiniz.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim a%, klasör$, dosya$
  a = 2
  klasör = Environ("USERPROFILE") & "\Desktop\"
  dosya = Dir(klasör, vbDirectory)
  Do Until dosya = ""
    If InStr(1, dosya, ".xl") > 0 Then
      Cells(a, "A") = klasör & dosya
      a = a + 1
    End If
  dosya = Dir()
  Loop
End Sub
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dir ("C:\Windows\*ini")
  a = Dir()
  Dir ("//server\klasor\altklasor") 'Server üzerinde ise
End Sub
 
Üst Alt