Makale Do Until .. Loop

Bu Makale Yararlı Oldu mu?

 • Evet

 • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
Belirli bir komut parçasının belli şartlar gerçekleşinceye kadar defalarca çalışması gerekebilir.
Bu durumda Do ... Loop / While .. Wend döngüleri kullanılır.

Yazım kalıbı Syntax aşağıdaki gibidir..
Mavi
renkli kısımlar sabittir.
Kırmızı renkli kısımlar değişkendir.

Do Until Koşul
Komutlar
Loop


Bu döngüde koşulu en başta belirtiyoruz..
Döngü içindeki ifadeler, yalnızca koşul Yanlış ise uygulanır. Durum Doğru olduğunda, döngüden çıkar.

Şimdi buna bir örnek verelim..
Eğer A sütunundaki hücreler dolu ise, o hücrelere Excel Turkey yazsın, boş bir hücreye denk gelirse döngüden çıksın istersek bu kodu kullanabiliriz.
VBA:
Sub Do_Until_Loop()
  i = 1
  Do Until Cells(i, 1) = ""
    Cells(i, "A").Value = "Excel Turkey"
    i = i + 1
  Loop
End Sub
Bu döngünün nasıl çalıştığını bu gif resimde daha iyi anlayabilirsiniz.

dountil.gif

Do While .. Loop - Do Loop .. While döngülerinde olduğu gibi bu döngüde de, belirtilen koşul birden fazla olabilir, And, Or, Xor vs. gibi mantıksal operatörleri de koşullar arasında kullanabilirsiniz.
 
Admin

Yorumlar

Üst Alt