• Merhaba Ziyaretçi,
  Microsoft 365 Uygulamaları ile ilgili yeni haberler, dikkat çekici konular, ilgi ile takip edeceğiniz yazılar için.

  Abone Olun
 • ESTE - Microsoft Office Eğitimleri

  Yeni yıl Microsoft Office Eğitim planlarınız için bütçenizi oluşturmadan önce ESTE eğitim kalitesi ile tanışın. 🙌
  Kullanıcıların ihtiyacı olan yazılı materyal, dosya ve video kaynağı desteğimiz ile tüm ofis çalışanlarının iş süreçlerini rahatlatacak eğitimler planlayın. 🎯
  Microsoft Office eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın.

  👉 Microsoft Office Eğitim Talebi

Makale Excel 2016 Kısayolları

Bu Makale Yararlı Oldu mu?

 • Evet

 • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,534
En iyi yanıt
13
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
Office Vers.
Office 365 TR+EN
Bu makalede Excel 2016 uygulamasının klavye kısayolları, işlev tuşları ve diğer bazı ortak kısayol tuşları açıklanır.
Bunlara şerit komutları için kullanabileceğiniz erişim anahtarları da dahildir.

Sık kullanılan kısayollar

Şeridi kullanmaya alışkın değilseniz bu bölümdeki bilgiler şeridin klavye kısayolu modelini anlamanıza yardımcı olabilir.
Şerit, Tuş İpuçları adı verilen yeni kısayollar içerir. Alt tuşuna basarak bunların görünmesini sağlayabilirsiniz.
Şerit, birbiriyle ilgili komutları sekmelerde gruplandırır. Örneğin, Giriş sekmesinin Sayı grubu Sayı Biçimi komutunu içerir.

Bu tabloda, Excel 2016 uygulamasında en sık kullanılan klavye kısayolları listelenir.
Basılacak tuşYapılacak işlem

Ctrl+W

Çalışma kitabını kapatma

Ctrl+O

Çalışma kitabını açma

Alt+Ş

Giriş sekmesine gitme

Ctrl+S

Çalışma kitabını kaydetme

Ctrl+C

Kopyalama

Ctrl+V

Yapıştırma

Ctrl+Z

Geri alma

Delete tuşu

Hücre içeriğini kaldırma

Alt+Ş, 4

Dolgu rengini seçme

Ctrl+X

Kesme

Alt+O

Ekle sekmesine gitme

Ctrl+K

Kalın

Alt+Ş, A, sonra K

Hücre içeriğini ortalama

Alt+P

Sayfa Düzeni sekmesine gitme

Alt+X

Veri sekmesine gitme

Alt+W

Görünüm sekmesine gitme

Shift+F10 veya Bağlam tuşu

Bağlam menüsünü açma

Alt+Ş, KK

Kenarlık ekleme

Alt+Ş,2, sonra 2

Sütun silme

Alt+M

Formül sekmesine gitme

Ctrl+9

Seçili satırları gizleme

Ctrl+0

Seçili sütunları gizleme

Excel klavye kısayolu başvurusu
TuşYapılacak işlem

Shift+Sekme

Çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe gitme.

Yukarı Ok tuşu

Çalışma sayfasında bir hücre yukarı gitme.

Aşağı Ok tuşu

Çalışma sayfasında bir hücre aşağı gitme.

Sol Ok tuşu

Çalışma sayfasında bir hücre sola gitme.

Sağ Ok tuşu

Çalışma sayfasında bir hücre sağa gitme.

Ctrl+ok tuşu

Çalışma sayfasında geçerli veri bölgesinin kenarına gitme.

End, ok tuşu

Son moduna geçme, etkin hücreyle ayın sütunda veya satırda bir sonraki boş olmayan hücreye gitme ve Son modunu kapatma. Hücreler boşsa, satır veya sütundaki son hücreye gitme.

Ctrl+End

Çalışma sayfasında son hücre olan kullanılan en sağdaki sütunun kullanılan en alt satırına gitme.

Ctrl+Shift+End

Hücre seçimini çalışma sayfasının kullanılan son hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletme.

Home+Scroll Lock

Scroll Lock açıkken pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gitme.

Ctrl+Home

Çalışma sayfasının başına gitme.

Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran aşağı gitme.

Ctrl+Page Down

Çalışma kitabında sonraki sayfaya gitme.

Alt+Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran sağa gitme.

Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran yukarı gitme.

Alt+Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran sola gitme.

Ctrl+Page Up

Çalışma kitabında önceki sayfaya gitme.

Sekme

Çalışma sayfasında bir hücre sağa gitme. Korumalı bir çalışma sayfasında, kilitli olmayan hücreler arasında ilerleme.

Esc

Kayan şekil gezintisinden çıkma ve normal gezintiye dönme.

Hücreleri biçimlendirmek için klavye kısayolları
TuşYapılacak işlem

Ctrl+1

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Shift+F veya Ctrl+Shift+P

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda yazı tiplerini biçimlendirme.

F2

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırma. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşıma. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açma veya kapatma.

Shift+F2

Hücre açıklamasını ekleme veya düzenleme.

Ctrl+Shift+Artı (+)

Boş hücre eklemek için Ekle iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Eksi (-)

Seçili hücreleri silmek için Sil iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Shift+iki nokta :)

Geçerli saati girme.

Ctrl+noktalı virgül (;)

Geçerli tarihi girme.

Ctrl+vurgu işareti (`)

Çalışma sayfasında hücre değerleriyle formülleri görüntüleme arasında geçiş yapma.

Ctrl+kesme işareti (')

Etkin hücrenin üstündeki hücrede yer alan formülü, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalama.

Ctrl+X

Seçili hücreleri taşıma.

Ctrl+C

Seçili hücreleri kopyalama.

Ctrl+V

İçeriği ekleme noktasına yapıştırma, seçimin yerine koyma.

Ctrl+Alt+V

Özel Yapıştır iletişim kutusunu açma.

Ctrl+I veya Ctrl+3

Metne italik biçimlendirme uygulama veya kaldırma.

Ctrl+K veya Ctrl+2

Metne kalın biçimlendirme uygulama veya kaldırma.

Ctrl+U veya Ctrl+4

Metnin altını çizme veya alt çizgiyi kaldırma.

Ctrl+5

Üstü çizili biçimlendirme uygulama veya kaldırma.

Ctrl+6

Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesnelerin yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yapma.

Ctrl+Shift+ve işareti (&)

Seçili hücrelere dış kenarlık uygulama.

Ctrl+Shift+alt çizgi (_)

Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırma.

Ctrl+8

Ana hat simgelerini görüntüleme veya gizleme.

Ctrl+D

Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için Aşağı Doldur komutunu kullanma.

Ctrl+Shift+tilde (~)

Genel sayı biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+dolar işareti ($)

İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygulama (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).

Ctrl+Shift+yüzde işareti (%)

Ondalık basamakları olmayan Yüzde biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+şapka (^)

İki ondalık basamağı olan Bilimsel sayı biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+sayı işareti (#)

Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+adres işareti (@)

Saati, dakikayı ve AM veya PM belirtimini içeren Saat biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+ünlem (!)

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren sayı biçimini uygulama.

Ctrl+K

Köprü ekle iletişim kutusunu açma.

F7

Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yapma.

Ctrl+Q

Veri içeren seçili hücreler için Hızlı Çözümleme seçeneklerini görüntüleme.

Ctrl+L veya Ctrl+T

Tablo Oluştur iletişim kutusunu görüntüleme.

Seçim yapmak ve eylemleri gerçekleştirmek için klavye kısayolları
Basılacak tuşYapılacak işlem

Ctrl+A veya Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Çalışma sayfasının tamamını seçme.

Ctrl+Shift+Page Down

Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve sonraki sayfayı seçme.

Ctrl+Shift+Page Up

Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve önceki sayfayı seçme.

Shift+ok tuşu

Hücre seçimini bir hücre daha genişletme.

Ctrl+Shift+ok tuşu

Hücre seçimini etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye kadar genişletme veya bir sonraki hücre boşsa, bir sonraki boş olmayan hücreye kadar genişletme.

Shift+F8

Ok tuşlarını kullanarak, seçilmiş hücrelere bitişik olmayan bir hücre veya aralık ekleme.

Alt+Enter

Aynı hücrede yeni bir satır başlatma.

Ctrl+Enter

Seçili hücre aralığını geçerli girdiyle doldurma.

Shift+Enter

Hücre girişini tamamlama ve üstteki hücreyi seçme.

Ctrl+Ara Çubuğu

Çalışma sayfasında bir sütunun tamamını seçme.

Shift+Ara Çubuğu

Çalışma sayfasında bir satırın tamamını seçme.

Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Bir nesne seçili durumdayken çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçme.

Ctrl+Shift+Home

Hücre seçimini çalışma sayfasının en başına kadar genişletme.

Ctrl+A veya Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Çalışma sayfasında veriler varsa, geçerli bölgeyi seçme. Geçerli bölgeyi ve bölgenin özet satırlarını seçmek için bir kez daha basın. Çalışma sayfasının tamamını seçmek için üçüncü kez basın.

Ctrl+Shift+yıldız işareti (*)

Etkin hücrenin çevresindeki geçerli bölgeyi veya PivotTable raporunun tamamını seçin.

Giriş

Menü veya alt menü görünür durumda olduğunda menüdeki ilk komutu seçme.

Ctrl+Y

Mümkünse en son komut veya eylemi yineleme.

Ctrl+Z

Son eylemi geri alma.

Verilerle, işlevlerle ve formül çubuğuyla çalışmak için klavye kısayolları
TuşYapılacak işlem

Ctrl+Shift+yıldız işareti (*)

PivotTable raporunun tamamını seçme.

F2

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırma. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşıma. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açma veya kapatma.

Ctrl+Shift+U

Formül çubuğunu genişletme veya daraltma.

Esc

Hücrede veya Formül Çubuğunda bir girişi iptal etme.

Enter

Formül çubuğunda girişi tamamlama ve alttaki hücreyi seçme.

Ctrl+End

Formül çubuğundayken imleci metnin sonuna taşıma.

Ctrl+Shift+End

Formül çubuğunda imleç konumundan en sona kadar tüm metni seçme.

F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını hesaplama.

Shift+F9

Etkin çalışma sayfasını hesaplama.

Ctrl+Alt+F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplama.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Bağımlı formülleri denetleme ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplama.

Alt+Shift+F10

Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüleme.

Ctrl+A

Ekleme noktası formüldeki işlev adının sağındayken, İşlev Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüleme.

Ctrl+Shift+A

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken bağımsız değişken adını ve parantezi ekleme.

Ctrl+E

Bitişik sütunlardaki desenleri otomatik olarak tanımak ve geçerli sütunu doldurmak için Hızlı Doldurma özelliğini çağırma

F4

Formülde hücre başvurusu veya aralık seçiliyse, tüm mutlak ve göreli başvuru bileşimleri arasında geçiş yapma.

Shift+F3

İşlev ekleme.

Ctrl+Shift+düz tırnak işareti (")

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya formül çubuğuna kopyalama.

Alt+F1

Geçerli aralıktaki verilerin ekli grafiğini oluşturma.

F11

Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturma.

Alt+M, M, D

Başvurularda kullanmak üzere bir ad tanımlama.

F3

Ad Yapıştır iletişim kutusundan bir ad yapıştırma (adlar çalışma kitabında tanımlandıysa).

Enter

Veri formunda bir sonraki kaydın ilk alanına gitme.

Alt+F8

Makro oluşturma, çalıştırma veya silme.

Alt+F11

Microsoft Visual Basic For Applications Düzenleyicisi’ni açma.

İşlev tuşları
TuşAçıklama

F1

Tek başına F1: Excel Yardımı görev bölmesini gösterir. Ctrl+F1: Şeridi gösterir veya gizler. Alt+F1: Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini oluşturur. Alt+Shift+F1: Yeni çalışma sayfası ekler.

F2

Tek başına F2: Etkin hücreyi düzenler ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırır. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşır. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açar veya kapatır. Shift+F2: Bir hücre açıklaması ekler veya açıklamayı düzenler. Ctrl+F2: Backstage görünümüYazdır sekmesinin baskı önizleme alanını görüntüler.

F3

Tek başına F3: Adı Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma kitabında adlar tanımlandığında kullanılabilir. Shift+F3: İşlev Ekle iletişim kutusunu görüntüler.

F4

Tek başına F4: Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar. Formülde bir hücre başvurusu veya aralık seçildiğinde, F4 tuşu mutlak ve göreli başvuruların tüm değişik bileşimleri arasında geçiş yapar. Ctrl+F4: Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır. Alt+F4: Excel'i kapatır.

F5

Tek başına F5: Git iletişim kutusunu görüntüler. Ctrl+F5: Seçili çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir.

F6

Tek başına F6: Çalışma sayfası, şerit, görev bölmesi ve Yakınlaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir çalışma sayfasında, F6 tuşu bölmeler ile şerit alanı arasında geçiş yaparken bölmeleri ayır seçeneğini ekler. Shift+F6: Çalışma sayfası, Yakınlaştırma denetimleri, görev bölmesi ve şerit arasında geçiş yapar. Ctrl+F6: Birden fazla çalışma kitabı penceresi açık olduğunda sonraki çalışma kitabı penceresine geçer.

F7

Tek başına F7: Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu açar. Ctrl+F7: Çalışma kitabı penceresi en büyük boyuta çıkarılmadığında çalışma kitabı penceresinde Taşı komutunu uygular. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında Enter veya iptal etmek için Esc tuşuna basın. Tek başına F8: Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçim görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir.

F8

Shift+F8: Bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar. CTRL+F8: Çalışma kitabı ekranı kaplamamış haldeyken Boyut komutunu gerçekleştirir. Alt+F8: Makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.

F9

Tek başına F9: Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar. Shift+F9: Etkin çalışma sayfalarını hesaplar. Ctrl+Alt+F9: Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar. Ctrl+Alt+Shift+F9: Bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar. Ctrl+F9: Çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür.

F10

Tek başına F10: Tuş ipuçlarını açar veya kapatır. (Alt tuşuna basmak da aynı işlevi görür.) Shift+F10: Seçili öğeler için kısayol menülerini gösterir. Alt+Shift+F10: Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüler. Ctrl+F10: Seçili çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasını ya da eski boyutuna dönmesini sağlar.

F11

Tek başına F11: Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturur. Shift+F11: Yeni çalışma sayfası ekler. Alt+F11: Visual Basic For Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar.

F12

Tek başına F12: Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

Diğer yararlı kısayol tuşları
TuşAçıklama

Alt

Şerit üzerinde Tuş İpuçlarını (yeni kısayollar) görüntüler. Örneğin, Alt, W, P çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümüne geçirir. Alt, W, L çalışma sayfasını Normal görünüme geçirir. Alt, W, I çalışma sayfasını Sayfa Sonu Önizleme görünümüne geçirir.

Ok Tuşları

Bir çalışma sayfasında bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar. Ctrl+Ok Tuşu bir çalışma sayfasında geçerli veri bölgesi kenarına taşır. SHIFT+Ok Tuşu hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır. Ctrl+SHIFT+Ok Tuşu seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir veya sonraki hücre boş ise sonraki boş olmayan hücreye genişletir. Sol veya Sağ, şerit seçiliyken sekmeyi sola veya sağa seçer. Bu ok tuşları, bir alt menü açık veya seçili durumdayken, ana menü ile alt menü arasında geçiş yapar. Bir şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme düğmeleri arasında geçiş yapar. Aşağı veya Yukarı, menü veya alt menü açıkken sonraki veya önceki komutu seçer. Şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme grubunda aşağı veya yukarı ilerlemeyi sağlar. Bir iletişim kutusunda ok tuşları açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar. Aşağı veya Alt+Aşağı seçili bir açılır listeyi açar.

Geri Al Tuşu

Formül Çubuğunda bir karakter sola doğru siler. Ayrıca, etkin hücrenin içeriğini siler. Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının solunda bir karakter siler.

Delete

Hücre biçimleri veya yorumlarını etkilemeden seçili hücreden içeriği (veriler ve formüller) siler. Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının sağındaki karakteri siler.

End

End, Son modunu açar veya kapatır. Son modunda, etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan bir sonraki hücreye ilerlemek için bir ok tuşuna basabilirsiniz. Son modu, ok tuşuna basıldıktan sonra otomatik olarak kapanır. İleri ok tuşuna basmadan önce tekrar End tuşuna basmayı unutmayın. Son modu açık olduğunda durum çubuğunda görünür. Hücreler boşsa, End tuşuna ve ardından bir ok tuşuna basmak satır veya sütundaki son hücreye götürür. End ayrıca menü veya alt menü göründüğünde menüdeki son komutu seçer. Ctrl+End çalışma sayfasında, en sağdaki kullanılan sütunun en alttaki kullanılan satırındaki son hücreye gider. İmleç formül çubuğundayken, Ctrl+End, imleci metnin sonuna taşır. Ctrl+SHIFT+End, seçimi sayfadaki en son kullanılan hücreye genişletir (sağ alt köşe). İmleç formül çubuğundaysa, Ctrl+SHIFT+End, formül çubuğunda imleç işaretinden metnin sonuna kadar olan tüm metni seçer. Bu durum formül çubuğunun yüksekliğini etkilemez.

Enter

Formül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak). Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür. Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10'a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir. Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (kalın konturlu düğme, genellikle Tamam düğmesi). Alt+Enter aynı hücrede yeni bir satır başlatır. Ctrl+Enter geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur. SHIFT+Enter hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer.

Esc

Hücrede veya Formül Çubuğu'nda girişi iptal eder. Açık menü veya alt menüyü, iletişim kutusunu ya da ileti penceresini kapatır. Ayrıca, bu mod uygulandığında tam ekran modunu kapatır ve şerit ve durum çubuğunu yeniden görüntülemek için normal ekran moduna döner.

Home

Çalışma sayfasında satırın başına götürür. Scroll Lock açıkken, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider. Menü veya alt menü göründüğünde menüdeki ilk komutu seçer. Ctrl+Home çalışma sayfasının başına götürür. Ctrl+SHIFT+Home seçimi çalışma sayfasının başına genişletir.

Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır. Alt+Page Down çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır. Ctrl+Page Down çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir. Ctrl+SHIFT+Page Down çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer.

Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır. Alt+Page Up çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır. Ctrl+Page Up çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir. Ctrl+SHIFT+Page Up çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer.

BackSpace

İletişim kutusunda, seçili düğmenin eylemini gerçekleştirir veya onay kutusunu işaretler veya işretini kaldırır. Ctrl+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki bir sütunun tamamını seçer. Shift+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki bir satırın tamamını seçer. Ctrl+Üst Karakter+Ara Çubuğu çalışma sayfasının tümünü seçer. Çalışma sayfasında veri varsa, Ctrl+Üst Karakter+Ara Çubuğu geçerli bölgeyi seçer. Ctrl+Üst Karakter+Ara Çubuğu tuşlarına ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir. Ctrl+Üst Karakter+Ara Çubuğu tuşlarına üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir. Bir nesne seçiliyse, Ctrl+Üst Karakter+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer. Alt+Ara Çubuğu Excel penceresine ait Denetim menüsünü gösterir.

Tab

Çalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir. Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar. İletişim kutusunda sonraki seçenek veya seçenek grubuna geçirir. SHIFT+TAB çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir. Ctrl+TAB iletişim kutusunda sonraki TABye geçirir. Ctrl+SHIFT+TAB iletişim kutusunun bir önceki TABsine geçirir.

CTRL bileşimli kısayol tuşları
TuşAçıklama

CTRL+PgUp

Soldan sağa, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.

CTRL+PgDn

Sağdan sola, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.

CTRL+SHIFT+(

Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir.

Ctrl+Shift+)

Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir.

CTRL+SHIFT+&

Seçili hücrelere dış kenarlık uygular.

CTRL+SHIFT_

Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır.

CTRL+SHIFT+~

Genel sayı biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+$

İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).

CTRL+SHIFT+%

Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+^

İki ondalık basamakla üstel sayı biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+#

Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+@

Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular.

CTRL+SHIFT+!

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+*

Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı). Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer.

CTRL+SHIFT+:

Geçerli saati girer.

CTRL+SHIFT+"

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar.

CTRL+SHIFT+Artı (+)

Boş hücre yapıştırmak üzere Ekle iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+Eksi (-)

Seçilen bölgeyi silmek üzere Sil iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+;

Geçerli tarihi girer.

CTRL+`

Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar.

CTRL+'

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar.

CTRL+1

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+2

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+3

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+4

Alt çizgi uygular veya kaldırır.

CTRL+5

Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır.

CTRL+6

Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesnelerin yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yapar.

CTRL+8

Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler.

CTRL+9

Seçili satırları gizler.

CTRL+0

Seçili satırları gizler.

CTRL+A

Tüm çalışma sayfasını seçer. Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir. CTRL+A tuşlarına üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir. Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler. CTRL+SHIFT+A tuşları, ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler.

CTRL+B

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+C

Seçili hücreleri kopyalar. CTRL+C, ardından tekrar CTRL+C, Panoyu görüntüler.

CTRL+D

Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için, Aşağı Doldur komutunu uygular.

CTRL+F

Bul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler . SHIFT+F5 de bu sekmeyi görüntüler, SHIFT+F4 ise son Bul eylemini tekrarlar. CTRL+SHIFT+F, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+G

Git iletişim kutusunu görüntüler. F5 de bu iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+H

Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler .

CTRL+I

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+K

Yeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler için Köprüyü Düzenle iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+N

Yeni ve boş bir çalışma kitabı oluşturur.

CTRL+O

Bir dosyayı açmak ve bulmak için, Aç iletişim kutusunu gösterir. CTRL+SHIFT+O tuşları içinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer.

CTRL+P

Yazdır iletişim kutusunu görüntüler. CTRL+SHIFT+P, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+R

Seçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için, Sağa Doldur komutunu kullanır.

CTRL+S

Etkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.

CTRL+T

Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+U

Alt çizgi uygular veya kaldırır. CTRL+SHIFT+U tuşları, formül çubuğunu genişletme ve daraltma arasında geçiş yapar.

CTRL+V

Pano'nun içeriğini ekleme noktasına ekler ve seçilen kısmın yerini almasını sağlar. Nesne, metin ya da hücre içeriği kesildikten veya kopyalandıktan sonra kullanılabilir. CTRL+ALT+V tuşları Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma sayfasında veya başka bir programda nesne, metin veya hücre içeriğini kestikten veya kopyaladıktan sonra kullanılabilir.

CTRL+W

Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.

CTRL+X

Seçili hücreleri keser.

CTRL+Y

Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

CTRL+Z

Geri Al komutunu, son komutu geri almak veya son yazdığınız girişi silmek için kullanır. CTRL+SHIFT+Z, Otomatik Düzeltme Akıllı Etiketleri görüntülenirken son otomatik düzeltmeyi geri almak veya yeniden uygulamak için Geri Al veya Yinele komutlarını kullanır.
 
Üst Alt