Makale Exit Do

Bu Makale Yararlı Oldu mu?

 • Evet

 • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
Exit Do deyimi; koşullu döngüleri ( Do While .. Loop, Do .. Loop While, Do Until .. Loop, Do .. Loop Until ) kullanırken, bazı şartlar gerçekleştiğinde, mevcut döngü tamamlanmadan o döngüden çıkmayı ve bir sonraki ifadeye geçmeyi sağlar, başka bir kod bloğu yok ise prosedürden çıkar.

Basit bir örnek verelim..
Diyelim ki, A sütunundaki hücreler için bir döngü kuracağız ve hücredeki veri 5'den büyükse o döngüden çıkmasını istiyoruz.

Bunun için bize gerekli kodlarımız bunlar;
VBA:
Sub Do_While_Loop()
  i = 1
  Do While Cells(i, "A") <> ""
    If Cells(i, "A").Value > 5 Then Exit Do
    Cells(i, "A").Value = "Excel Turkey"
    i = i + 1
  Loop
  
  MsgBox "Döngüden çıktım da geldim.", _
  vbInformation, "Www.ExcelTurkey.Com"
End Sub
Exit Do deyiminin nasıl çalıştığını bu gif resim ile daha iyi anlayabilirsiniz.

exitdo.gif
 
Admin

Yorumlar

Üst Alt