Makale Exit Function

Bu Makale Yararlı Oldu mu?

 • Evet

 • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
Bu ifade, herhangi bir durumda fonksiyondan çıkmak/sonlandırmak için kullanılır.
Exit Function sadece bir Function prosedür içinde kullanılabilir.
Bir Function prosedürden istediğiniz zaman Exit Function ifadesini kullanarak çıkabilirsiniz.

Örnek Kullanım
PHP:
Function ExcelTurkey(ByVal Dosya As String, ByVal Aralık As String) As String
  If Dosya = "" Or Aralık = "" Then
    MsgBox "Dosya adı ve/veya aralık belirtilmemiş.", vbCritical
    Exit Function
      Else
    ExcelTurkey = Dosya & " dosyasında " & Aralık & " hücre aralığı."
  End If
End Function
 
Son düzenleme:
Admin

Yorumlar

Üst Alt