Makale Exit Sub

Bu Makale Yararlı Oldu mu?

 • Evet

 • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
Bu ifade, herhangi bir durumda prosedürden çıkmak/sonlandırmak için kullanılır.
Exit Sub sadece bir Sub prosedür içinde kullanılabilir.
Bir Sub prosedürden istediğiniz zaman Exit Sub ifadesini kullanarak çıkabilirsiniz.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim i%
  For i = 1 To 20
    If i > 10 Then Exit Sub
    Cells(i, 1).Value = i
  Next i
End Sub
 
Admin

Yorumlar

Üst Alt