Makale FV - GD

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,335
En iyi yanıt
11
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
Office Versiyon
Office 365 TR+EN
FV( Rate, NPer, Pmt, [Pv], [Due] ) -- [SUP]GD[/SUP]

Belirli aralıklarla sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı olan bir kredinin veya yatırımın gelecekteki değerini hesaplar. (Double)


Rate

Dönem başına faiz oranı. (Double)

NPer

Kredinin veya yatırımın ödeneceği dönem sayısı. (Double)

Pmt

Dönem başına (sabit) ödeme tutarı. (Double)

[Pv]

Kredinin / yatırımın bugünkü değerini belirten isteğe bağlı bir argüman.
Eğer atlanırsa, [Pv] varsayılan 0 değerini kullanır. (Double)

[Due]

Ödemenin dönemin başında mı yoksa sonunda mı gerçekleşeceğini tanımlayan isteğe bağlı bir argüman. (Variant)
[Due] bağımsız değişken, yani değeri 0 ya da 1 olabilir:
0 - Ödeme sürenin sonunda ödenecektir.
1 - Ödeme sürenin başlangıcından ödenecektir.
Eğer [Due] argümanı atlanırsa, farklı (döneminin sonunda ödeme gösteren) varsayılan değeri 0 kullanır.

Açıklamalar
* Bu fonksiyon, periyodik, sabit ödemeler ve sabit faiz oranlarına dayalı gelecekteki değeri döndürür.
* Bir yıllık bir süre zarfında yapılan bir dizi sabit nakit ödemesidir. Bir rant, kredi (ev ipoteği gibi) veya bir yatırım (aylık tasarruf planı gibi) olabilir.
* Örneğin, yüzde 10'luk bir yıllık yüzde oranındaki (APR) bir araç kredisi alırsanız ve aylık ödemeler yaparsanız, dönem başına ücret 0,1 / 12 veya 0,0083'tür.
* [Pv] boş bırakılırsa, 0 olarak kabul edilir.
* Pmt boş bırakılırsa, 0 olarak kabul edilir.
Örneğin, eğer dört yıllık bir araba kredisinde aylık ödeme yaparsanız Krediniz toplam 4 * 12 (veya 48) ödeme dönemine sahiptir.
* Ödemeler genellikle, rantın ömrü boyunca değişmeyen ana tutar ve faiz içerir.
* Örneğin, bir araba almak için borç aldığınızda, kredi tutarı yapacağınız aylık araç ödemelerinin borç veren için geçerli değeridir.
* Ödemelerin ödeme süresinin bitiminde ödenmesi durumunda 0'ı kullanın veya ödemeleri dönemin başında yapılması gerekiyorsa 1'i kullanın.
* Rate ve NPer argümanlarının aynı birimlerde ifade edilen ödeme süreleri kullanılarak hesaplanması gerekir.
* Tüm argümanlar için, ödenen nakit (tasarrufların birikmesi gibi) negatif sayılar ile temsil edilir.
* Alınan nakit (temettü çekleri gibi) pozitif sayılar ile temsil edilir.

Aşağıdaki VBA kodunda, FV işlevi 5 yıllık bir süre için aylık 1000 liralık bir yatırımın gelecekteki değerini hesaplamak için kullanılır.
Mevcut değer 0'dır ve faiz yılda % 5'dir. Her ödeme ayın sonunda yapılır.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
    MsgBox FV(0.05 / 12, 60, -1000)
    MsgBox FV(0.0972 / 12, 48, -1500.75)
End Sub
 
Üst Alt