Makale GETOBJECT

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,246
En iyi yanıt
9
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
GETOBJECT( [PathName], [Class] )

Bir ActiveX bileşeni tarafından sağlanan bir nesneye başvuruyu döndürür.


[PathName]

Nesneyi içeren bir dosyanın tam yolu. (String)

[Class]

Nesnenin sınıf adı. (String)

Açıklamalar
* Bu işlev, geçerli bir ActiveX nesnesine bir dosyadan erişmek ve onu bir nesne değişkenine atamak için kullanılabilir.
* Mevcut bir örnek yoksa ve yüklü bir dosya ile nesneyi oluşturmak istemiyorsanız CREATEOBJECT'i kullanın
* Bu işlev yürütüldüğünde [PathName] ile ilişkili uygulama başlatılır ve nesne etkinleştirilir.
* [PathName] sıfır uzunluk ("") ise, o zaman verilen sınıfın yeni bir nesne örneği oluşturulur.
* [PathName] boş bırakılırsa, [Class] gereklidir.
* [Class] argümanı, "AppName.ObjectType" sözdizimini kullanır; burada AppName, nesneyi sağlayan uygulamadır ve ObjectType, alınacak nesnenin türü veya sınıfıdır.
* [Class] boş bırakılırsa, söz konusu nesnenin varsayılan sınıf adı etkinleştirilir.
* Bazı uygulamalar bir dosyanın bölümlerini aktive etmenizi sağlar.
Bir ünlemin belirli bir bölümünü bir ünlem işareti ve parça adını [PathName] ekleyerek etkinleştirebilirsiniz.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim getobj As Object
  Set getobj = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD")
  Dim MyXL As Object
  Dim ExcelWasNotRunning As Boolean
  On Error Resume Next
  Set MyXL = GetObject(, "Excel.Application")
  If Err.Number <> 0 Then ExcelWasNotRunning = True
  Err.Clear
  Set MyXL = GetObject("C:\Users\user\Desktop\a.xlsx")
  MyXL.Application.Visible = True
  MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
  If ExcelWasNotRunning = True Then
  MyXL.Application.Quit
  End If
  Set MyXL = Nothing
End Sub
 
Üst Alt