Makale Implicit Conversion (Kapalı/Örtülü Dönüşüm)

Bu Makale Yararlı Oldu mu?

 • Evet

 • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
Implicit Conversion (Kapalı/Örtülü Dönüşüm)

Bir veri türü değeri başka bir değere atandığında otomatik olarak çağrılır.
Örtülü veri türü dönüşümü, otomatik olarak gerçekleşen bir dönüşümdür.
VBA çok sayıda veri türü için örtülü dönüşüm sağlar.
Aşağıda, bir sayının String temsili, örtülü olarak bir Long'a dönüştürülecektir.

PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim sayi As String
  sayi = "20"
  Dim yeni As Long
  yeni = sayi
End Sub
Dize bir sayıyı temsil ediyorsa sayısal bir değişkene bir String atayabilirsiniz.
Ayrıca bir String değişkenine sayısal bir değer atayabilirsiniz.

PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim sayi As Long
  Dim metin As String
  metin = "100"
  sayi = metin
  metin = sayi
  MsgBox metin
End Sub
Variant Data Type (Variant Veri Türü)
Bir değişken bir Variant veri türü olarak bildirildiğinde, tüm dönüşümler örtülü olarak yapılır.
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt