Makale INSTRREV

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,318
En iyi yanıt
11
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
Office Versiyon
Office 365 TR+EN
InStrRev( StringCheck, StringMatch, [Start], [Compare] )

Bir dize içinde bir alt dizenin konumunu temsil eden bir tam sayı döndürür. (Long)
İşlev, dizeyi sağdan sola doğru arar (yani sondan dizenin başına kadar).


StringCheck

Aramak istediğiniz metin. (String)

StringMatch

Aramak istediğiniz alt dizgi. (String)

[Start]

Aramaya başlamak istediğiniz konumu ( StringCheck'in başlangıcından ) temsil eden isteğe bağlı bir tamsayı argümanı.
Eğer atlanırsa, [Start] argümanı -1'in varsayılan değerini alır, yani arama dizenin sonundan başlar.

[Compare]

Yapılacak karşılaştırma türünü temsil eden isteğe bağlı bir vbCompareMethod sabitidir. (Integer)
0 = vbBinaryCompare - İkili karşılaştırma yapar
1 = vbTextCompare - Metin karşılaştırması yapar
2 = vbDatabaseCompare - Bir veritabanı karşılaştırması gerçekleştirir
(Access veritabanı kullanır)

Açıklamalar
* Bu işlev, başlangıçta değil, dizenin sonunda arama yapmaya başlamadığı sürece INSTR'a benzer .
* Bu işlev, bir klasör / dosya yolunu ayrıştırmayı ve yalnızca dosya adını döndürmeyi çok kolaylaştırır.
* Bu işlev dizenin sağ tarafından aranmakla birlikte, karakterleri soldan (Instr ile aynı) sayar.
* StringCheck = "" (sıfır uzunluk dizgisi) ise, 0 döndürülür.
* StringCheck boşsa, boş değer döndürülür.
* StringMatch = "" (sıfır uzunluk dizgisi) ise [Start] döndürülür.
* StringMatch içinde StringCheck bulunamazsa 0 döndürülür.
* StringMatch boşsa, boş değer döndürülür.
* [Start] boş bırakılırsa -1 değeri kullanılır (son karakter).
* [Start] Null ise, bir hata oluşur.
* [Compare] boş bırakılırsa -1 kullanılır.
Belirtilen bir Seçenek Karşılaştırması bildirimi yoksa, vbBinaryCompare (0) kullanılır.
* [Compare] Null ise, bir hata oluşur.
* [Compare] belirtildiğinde, [Start] da sağlanmalıdır.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
    MsgBox InStrRev("C:\Temp\", "C:\")
    MsgBox InStrRev("excel arşivi", "e")
End Sub
 
Üst Alt