Makale ISARRAY

Bu Makale Yararlı Oldu mu?

 • Evet

 • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
IsArray( VarName )

Bir ifadenin bir dizi olup olmadığını belirten değeri döndürür. (Boolean)

VarName - Kontrol edilecek dizi değişken adı

Açıklamalar
* "VarName", bir değişken belirten herhangi bir tanımlayıcı olabilir.
* Bu işlev, dizileri içeren Variantları kullanırken özellikle kullanışlıdır.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim dizim() As Integer
  If IsArray(dizim) = True Then
    MsgBox "Ben bir diziyim."
  End If
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt