Makale JOIN

Bu Makale Yararlı Oldu mu?

 • Evet

 • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,286
En iyi yanıt
9
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
Office Versiyon
Office 365 TR+EN
JOIN( SoureArray, [Delimiter] )

Bir dizideki öğeleri içeren metin dizesini döndürür. (String)

SourceArray - Birleştirilecek olan metin dizeleri
Delimiter - Dizi öğelerini birleştirecek ayraç

Açıklamalar
* Bölünmüş bir diziyi işlemeyi bitirdikten sonra, bir dizinin öğelerini bir String ile birleştirmek için bu işlevi kullanabilirsiniz.
* SourceArray 1 boyutlu bir dizi olmalıdır.
* [Delimiter] boş bırakılırsa, bir boşluk karakteri ("") kullanılır.
* [Delimiter] = "" (sıfır uzunluklu dize) ise, tüm öğeler hiçbir ayırıcı karakterle birleştirilmez.
* Dizi "Date" veri türü olarak bildirildiğinde çalışmaz. (örn. Dim vaArray (5) As Date).
* Dizi "Variant" veri türü olarak bildirildiğinde çalışır. (örn. Dim VaArray (5) As Variant).
* Bu işlev sabit uzunluklu dizilerle kullanılamaz. Aşağıdaki derleme zamanı hatasını göreceksiniz.

PHP:
Sub Emre()
  Dim Dizi(1 To 2), i%, a%
  For i = 1 To Range("A65536").End(3).Row
    For a = 1 To UBound(Dizi)
      Dizi(a) = Cells(i, a)
    Next a
    Cells(i, 3) = Join(Dizi, "-")
  Next i
  a = Empty: i = Empty: Erase Dizi
End Sub
 
Son düzenleme:
Üst Alt