Makale LBOUND

Bu Makale Yararlı Oldu mu?

 • Evet

 • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
LBOUND( ArrayName, [Dimension] )

Bir dizinin belirli bir boyutundaki en küçük alt kümeyi döndürür .(Long)

ArrayName - Dizinin adı. (Variant)
[Dimension] - Kullanılacak boyutun numarası. (Long)

Açıklamalar
* [Dimension] = 1 ise, dizinin ilk boyutu kullanılır.
* [Dimension] = 2 ise, dizinin ikinci boyutu kullanılır.
* [Dimension] boş bırakılırsa, 1 kullanılır.
* Herhangi bir boyut için varsayılan alt sınır, Option Base ifadesine bağlı olarak 0 veya 1'dir.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim dizi(5 To 15)
  MsgBox LBound(dizi, 1)
 
  Dim dizim(5 To 15, 2 To 80)
  MsgBox LBound(dizim, 2)
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt