Makale LEFT

Left( String, Length )

Bir dizenin solundaki bir dizi karakter döndürür. (String)


String

Metin dizesi. (String)

Length

Almak istenilen karakter sayısı (Long).

Açıklamalar
* String boşsa, boş değer döndürülür.
* Length = 0 ise, sıfır uzunluklu bir String ("") döndürülür.
* Length => Len ("String") ise, String döndürülür.
* Bayt verileriyle kullanılacak LEFTB işlevini kullanabilirsiniz.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
    MsgBox Left("excelarsivi", 4)
    MsgBox Left("excelar", 20)
    MsgBox Left("", 6)
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt