SQL Sorgu Logo'dan SQL ile alış-satış irsaliye bilgilerini excell' e çekmek

enverdersin

Yeni Üye
Katılım
8 Şub 2019
Mesajlar
156
En iyi yanıt
0
Puanları
18
Yaş
44
Konum
istanbul
Ad Soyad
ENVER DERSİN
aşağıdaki SQL koda ekteki resimdeki gibi belge no kodunu nasıl ekleyebiliriz?
SELECT YEAR(INV.DATE_) YIL,MONTH(INV.DATE_)AY,
"FIS TURU"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN 'Alış İrsaliyesi'
WHEN STL.TRCODE IN (8) THEN 'Satış İrsaliyesi'
WHEN STL.TRCODE IN (7) THEN 'Satış İade'
WHEN STL.TRCODE IN (6) THEN 'Satınalma İade İrsaliyesi' END,
AY=CASE MONTH(STL.DATE_)
WHEN 1 THEN '01.OCAK'
WHEN 2 THEN '02.ŞUBAT'
WHEN 3 THEN '03.MART'
WHEN 4 THEN '04.NİSAN'
WHEN 5 THEN '05.MAYIS'
WHEN 6 THEN '06.HAZİRAN'
WHEN 7 THEN '07.TEMMUZ'
WHEN 8 THEN '08.AĞUSTOS'
WHEN 9 THEN '09.EYLÜL'
WHEN 10 THEN '10.EKİM'
WHEN 11 THEN '11.KASIM'
WHEN 12 THEN '12.ARALIK'
ELSE 'DY?ER'
END ,

"FATURA NO"=INV.FICHENO,"FATURA TARIHI"=INV.DATE_,
"IRSALIYE NO"=STF.FICHENO,"IRSALIYE TARIHI"=STL.DATE_,
ORFICHE.FICHENO AS 'Sipariş Numarası',
ORFICHE.DOCTRACKINGNR AS 'Doküman izleme numarası',
ORFICHE.GENEXP1 + ' ' + ORFICHE.GENEXP2 + ' ' + ORFICHE.GENEXP3 + ' ' + ORFICHE.GENEXP4 AS 'Genel Açıklama',
"SATICI KODU"=CLC.CODE,"SATICI ADI"=CLC.DEFINITION_,
"MALZEME KODU"=ITM.CODE,"MALZEME ACIKLAMA"=ITM.NAME,"MALZEME ACIKLAMA2"=ITM.NAME2,
"MALZEME OK1"=ITM.SPECODE,"MALZEME OK2"=ITM.SPECODE2,"MALZEME OK3"=ITM.SPECODE3,"MALZEME OK4"=ITM.SPECODE4,"MALZEME OK5"=ITM.SPECODE5,
"MALZEME GRUP KODU"=ITM.STGRPCODE,"MALZEME YETKI KODU"=ITM.CYPHCODE,

"MIKTAR"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN STL.AMOUNT ELSE STL.AMOUNT*-1 END,
"BIRIM"=UNI.CODE,
"FIYAT"=STL.PRICE,
"TUTAR"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN STL.TOTAL ELSE STL.TOTAL*-1 END,
"NET TUTAR"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN STL.LINENET ELSE STL.LINENET*-1 END,
"NET FIYAT"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN STL.LINENET/STL.AMOUNT ELSE STL.LINENET/STL.AMOUNT END,

"FD FIYAT"= CASE WHEN STL.PRRATE<>0 THEN((STL.LINENET/STL.AMOUNT)/STL.PRRATE) ELSE '' END,
"FD DOVIZ TURU"=CASE STL.PRCURR WHEN 0 THEN 'TL' WHEN 1 THEN 'USD'WHEN 20 THEN 'EUR' WHEN 160 THEN 'TL' ELSE '' END,
"SON FD FIYAT"= (SELECT TOP 1 CASE WHEN PRRATE<>0 THEN (LINENET/AMOUNT)/PRRATE ELSE '' END FROM LG_420_02_STLINE STL2 WHERE STL2.LINETYPE=0 AND STL2.STOCKREF=STL.STOCKREF AND STL2.CLIENTREF=STL.CLIENTREF
AND STL2.LINENET<>0 AND TRCODE=1 ORDER BY STL2.DATE_ DESC),
"SON FD DOVIZ TURU"=CASE (SELECT TOP 1 PRCURR FROM LG_420_02_STLINE STL2 WHERE STL2.LINETYPE=0 AND STL2.STOCKREF=STL.STOCKREF AND STL2.CLIENTREF=STL.CLIENTREF
AND STL2.LINENET<>0 AND TRCODE=1 ORDER BY STL2.DATE_ DESC)
WHEN 0 THEN 'TL' WHEN 1 THEN 'USD'WHEN 20 THEN 'EUR' WHEN 160 THEN 'TL' ELSE '' END,

STL.PRRATE,
"LISTE FIYAT"=ISNULL((SELECT TOP 1 PRICE FROM LG_420_PRCLIST PRC WHERE PTYPE=1 AND PRC.CARDREF=STL.STOCKREF AND STL.DATE_ BETWEEN PRC.BEGDATE AND PRC.ENDDATE
AND PRC.CURRENCY=STL.TRCURR ),0),
"LISTE TUTAR"=ISNULL((SELECT TOP 1 PRICE FROM LG_420_PRCLIST PRC WHERE PTYPE=1 AND PRC.CARDREF=STL.STOCKREF AND STL.DATE_ BETWEEN PRC.BEGDATE AND PRC.ENDDATE
AND PRC.CURRENCY=STL.TRCURR ),0)*STL.AMOUNT,


"AMBAR NO"=STL.SOURCEINDEX,"AMBAR ADI"=WHO.NAME,
"ISLEM DOVIZI"=CASE STL.TRCURR WHEN 1 THEN 'USD' WHEN 20 THEN 'EUR' ELSE 'TL' END,
"ID NET TUTAR"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (7,8,35) AND STL.TRRATE <>0 THEN STL.LINENET/STL.TRRATE
WHEN STL.TRCODE IN (2,3) AND STL.TRRATE <>0 THEN (STL.LINENET*-1)/STL.TRRATE
WHEN STL.TRCODE IN (7,8,35) AND STL.TRRATE =0 THEN STL.LINENET
WHEN STL.TRCODE IN (2,3) AND STL.TRRATE =0 THEN (STL.LINENET*-1) END,

"ID NET MALIYET"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (7,8,35) AND STL.TRRATE <>0 THEN (STL.OUTCOST*STL.AMOUNT)/STL.TRRATE
WHEN STL.TRCODE IN (2,3) AND STL.TRRATE <>0 THEN ((STL.OUTCOST*STL.AMOUNT)*-1)/STL.TRRATE
WHEN STL.TRCODE IN (7,8,35) AND STL.TRRATE =0 THEN STL.OUTCOST*STL.AMOUNT
WHEN STL.TRCODE IN (2,3) AND STL.TRRATE =0 THEN ((STL.OUTCOST*STL.AMOUNT)*-1) END


FROM LG_420_02_STLINE STL
LEFT JOIN LG_420_02_ORFLINE AS ORFLINE WITH (NOLOCK) ON ORFLINE.LOGICALREF = STL.ORDTRANSREF
LEFT JOIN LG_420_02_ORFICHE AS ORFICHE WITH (NOLOCK) ON ORFICHE.LOGICALREF = ORFLINE.ORDFICHEREF
LEFT JOIN LG_420_ITEMS ITM ON ITM.LOGICALREF=STL.STOCKREF
LEFT JOIN LG_420_02_INVOICE INV ON INV.LOGICALREF=STL.INVOICEREF
LEFT JOIN LG_420_02_STFICHE STF ON STF.LOGICALREF=STL.STFICHEREF
LEFT JOIN LG_420_CLCARD CLC ON CLC.LOGICALREF=STL.CLIENTREF
LEFT JOIN LG_SLSMAN SLS ON SLS.LOGICALREF=STL.SALESMANREF
LEFT JOIN LG_420_UNITSETL UNI ON UNI.LOGICALREF=STL.UOMREF
LEFT JOIN L_CAPIWHOUSE WHO ON WHO.NR=STL.SOURCEINDEX AND WHO.FIRMNR=211
WHERE STL.TRCODE IN (7,8,1,6) AND STL.LINETYPE IN (0,1) AND STL.LINENET<>0
 

Ekli dosyalar

  • belge no.png
    belge no.png
    2.6 KB · Görüntüleme: 11

enverdersin

Yeni Üye
Katılım
8 Şub 2019
Mesajlar
156
En iyi yanıt
0
Puanları
18
Yaş
44
Konum
istanbul
Ad Soyad
ENVER DERSİN
aşağıdaki gibi olması gerekiyormuş.

SELECT YEAR(INV.DATE_) YIL,MONTH(INV.DATE_)AY,
"FIS TURU"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN 'Alış İrsaliyesi'
WHEN STL.TRCODE IN (8) THEN 'Satış İrsaliyesi'
WHEN STL.TRCODE IN (7) THEN 'Satış İade'
WHEN STL.TRCODE IN (6) THEN 'Satınalma İade İrsaliyesi' END,
AY=CASE MONTH(STL.DATE_)
WHEN 1 THEN '01.OCAK'
WHEN 2 THEN '02.ŞUBAT'
WHEN 3 THEN '03.MART'
WHEN 4 THEN '04.NİSAN'
WHEN 5 THEN '05.MAYIS'
WHEN 6 THEN '06.HAZİRAN'
WHEN 7 THEN '07.TEMMUZ'
WHEN 8 THEN '08.AĞUSTOS'
WHEN 9 THEN '09.EYLÜL'
WHEN 10 THEN '10.EKİM'
WHEN 11 THEN '11.KASIM'
WHEN 12 THEN '12.ARALIK'
ELSE 'DY?ER'
END ,

"FATURA NO"=INV.FICHENO,"FATURA TARIHI"=INV.DATE_,
"IRSALIYE NO"=STF.FICHENO,"BELGE NO"=STF.DOCODE,"IRSALIYE TARIHI"=STL.DATE_,
ORFICHE.FICHENO AS 'Sipariş Numarası',
ORFICHE.DOCTRACKINGNR AS 'Doküman izleme numarası',
ORFICHE.GENEXP1 + ' ' + ORFICHE.GENEXP2 + ' ' + ORFICHE.GENEXP3 + ' ' + ORFICHE.GENEXP4 AS 'Genel Açıklama',
"SATICI KODU"=CLC.CODE,"SATICI ADI"=CLC.DEFINITION_,
"MALZEME KODU"=ITM.CODE,"MALZEME ACIKLAMA"=ITM.NAME,"MALZEME ACIKLAMA2"=ITM.NAME2,
"MALZEME OK1"=ITM.SPECODE,"MALZEME OK2"=ITM.SPECODE2,"MALZEME OK3"=ITM.SPECODE3,"MALZEME OK4"=ITM.SPECODE4,"MALZEME OK5"=ITM.SPECODE5,
"MALZEME GRUP KODU"=ITM.STGRPCODE,"MALZEME YETKI KODU"=ITM.CYPHCODE,

"MIKTAR"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN STL.AMOUNT ELSE STL.AMOUNT*-1 END,
"BIRIM"=UNI.CODE,
"FIYAT"=STL.PRICE,
"TUTAR"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN STL.TOTAL ELSE STL.TOTAL*-1 END,
"NET TUTAR"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN STL.LINENET ELSE STL.LINENET*-1 END,
"NET FIYAT"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN STL.LINENET/STL.AMOUNT ELSE STL.LINENET/STL.AMOUNT END,

"FD FIYAT"= CASE WHEN STL.PRRATE<>0 THEN((STL.LINENET/STL.AMOUNT)/STL.PRRATE) ELSE '' END,
"FD DOVIZ TURU"=CASE STL.PRCURR WHEN 0 THEN 'TL' WHEN 1 THEN 'USD'WHEN 20 THEN 'EUR' WHEN 160 THEN 'TL' ELSE '' END,
"SON FD FIYAT"= (SELECT TOP 1 CASE WHEN PRRATE<>0 THEN (LINENET/AMOUNT)/PRRATE ELSE '' END FROM LG_420_02_STLINE STL2 WHERE STL2.LINETYPE=0 AND STL2.STOCKREF=STL.STOCKREF AND STL2.CLIENTREF=STL.CLIENTREF
AND STL2.LINENET<>0 AND TRCODE=1 ORDER BY STL2.DATE_ DESC),
"SON FD DOVIZ TURU"=CASE (SELECT TOP 1 PRCURR FROM LG_420_02_STLINE STL2 WHERE STL2.LINETYPE=0 AND STL2.STOCKREF=STL.STOCKREF AND STL2.CLIENTREF=STL.CLIENTREF
AND STL2.LINENET<>0 AND TRCODE=1 ORDER BY STL2.DATE_ DESC)
WHEN 0 THEN 'TL' WHEN 1 THEN 'USD'WHEN 20 THEN 'EUR' WHEN 160 THEN 'TL' ELSE '' END,

STL.PRRATE,
"LISTE FIYAT"=ISNULL((SELECT TOP 1 PRICE FROM LG_420_PRCLIST PRC WHERE PTYPE=1 AND PRC.CARDREF=STL.STOCKREF AND STL.DATE_ BETWEEN PRC.BEGDATE AND PRC.ENDDATE
AND PRC.CURRENCY=STL.TRCURR ),0),
"LISTE TUTAR"=ISNULL((SELECT TOP 1 PRICE FROM LG_420_PRCLIST PRC WHERE PTYPE=1 AND PRC.CARDREF=STL.STOCKREF AND STL.DATE_ BETWEEN PRC.BEGDATE AND PRC.ENDDATE
AND PRC.CURRENCY=STL.TRCURR ),0)*STL.AMOUNT,


"AMBAR NO"=STL.SOURCEINDEX,"AMBAR ADI"=WHO.NAME,
"ISLEM DOVIZI"=CASE STL.TRCURR WHEN 1 THEN 'USD' WHEN 20 THEN 'EUR' ELSE 'TL' END,
"ID NET TUTAR"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (7,8,35) AND STL.TRRATE <>0 THEN STL.LINENET/STL.TRRATE
WHEN STL.TRCODE IN (2,3) AND STL.TRRATE <>0 THEN (STL.LINENET*-1)/STL.TRRATE
WHEN STL.TRCODE IN (7,8,35) AND STL.TRRATE =0 THEN STL.LINENET
WHEN STL.TRCODE IN (2,3) AND STL.TRRATE =0 THEN (STL.LINENET*-1) END,

"ID NET MALIYET"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (7,8,35) AND STL.TRRATE <>0 THEN (STL.OUTCOST*STL.AMOUNT)/STL.TRRATE
WHEN STL.TRCODE IN (2,3) AND STL.TRRATE <>0 THEN ((STL.OUTCOST*STL.AMOUNT)*-1)/STL.TRRATE
WHEN STL.TRCODE IN (7,8,35) AND STL.TRRATE =0 THEN STL.OUTCOST*STL.AMOUNT
WHEN STL.TRCODE IN (2,3) AND STL.TRRATE =0 THEN ((STL.OUTCOST*STL.AMOUNT)*-1) END


FROM LG_420_02_STLINE STL
LEFT JOIN LG_420_02_ORFLINE AS ORFLINE WITH (NOLOCK) ON ORFLINE.LOGICALREF = STL.ORDTRANSREF
LEFT JOIN LG_420_02_ORFICHE AS ORFICHE WITH (NOLOCK) ON ORFICHE.LOGICALREF = ORFLINE.ORDFICHEREF
LEFT JOIN LG_420_ITEMS ITM ON ITM.LOGICALREF=STL.STOCKREF
LEFT JOIN LG_420_02_INVOICE INV ON INV.LOGICALREF=STL.INVOICEREF
LEFT JOIN LG_420_02_STFICHE STF ON STF.LOGICALREF=STL.STFICHEREF
LEFT JOIN LG_420_CLCARD CLC ON CLC.LOGICALREF=STL.CLIENTREF
LEFT JOIN LG_SLSMAN SLS ON SLS.LOGICALREF=STL.SALESMANREF
LEFT JOIN LG_420_UNITSETL UNI ON UNI.LOGICALREF=STL.UOMREF
LEFT JOIN L_CAPIWHOUSE WHO ON WHO.NR=STL.SOURCEINDEX AND WHO.FIRMNR=211
WHERE STL.TRCODE IN (7,8,1,6) AND STL.LINETYPE IN (0,1) AND STL.LINENET<>0
 

enverdersin

Yeni Üye
Katılım
8 Şub 2019
Mesajlar
156
En iyi yanıt
0
Puanları
18
Yaş
44
Konum
istanbul
Ad Soyad
ENVER DERSİN
aşağıdaki gibi olması gerekiyormuş.

SELECT YEAR(INV.DATE_) YIL,MONTH(INV.DATE_)AY,
"FIS TURU"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN 'Alış İrsaliyesi'
WHEN STL.TRCODE IN (8) THEN 'Satış İrsaliyesi'
WHEN STL.TRCODE IN (7) THEN 'Satış İade'
WHEN STL.TRCODE IN (6) THEN 'Satınalma İade İrsaliyesi' END,
AY=CASE MONTH(STL.DATE_)
WHEN 1 THEN '01.OCAK'
WHEN 2 THEN '02.ŞUBAT'
WHEN 3 THEN '03.MART'
WHEN 4 THEN '04.NİSAN'
WHEN 5 THEN '05.MAYIS'
WHEN 6 THEN '06.HAZİRAN'
WHEN 7 THEN '07.TEMMUZ'
WHEN 8 THEN '08.AĞUSTOS'
WHEN 9 THEN '09.EYLÜL'
WHEN 10 THEN '10.EKİM'
WHEN 11 THEN '11.KASIM'
WHEN 12 THEN '12.ARALIK'
ELSE 'DY?ER'
END ,

"FATURA NO"=INV.FICHENO,"FATURA TARIHI"=INV.DATE_,
"IRSALIYE NO"=STF.FICHENO,"BELGE NO"=STF.DOCODE,"IRSALIYE TARIHI"=STL.DATE_,
ORFICHE.FICHENO AS 'Sipariş Numarası',
ORFICHE.DOCTRACKINGNR AS 'Doküman izleme numarası',
ORFICHE.GENEXP1 + ' ' + ORFICHE.GENEXP2 + ' ' + ORFICHE.GENEXP3 + ' ' + ORFICHE.GENEXP4 AS 'Genel Açıklama',
"SATICI KODU"=CLC.CODE,"SATICI ADI"=CLC.DEFINITION_,
"MALZEME KODU"=ITM.CODE,"MALZEME ACIKLAMA"=ITM.NAME,"MALZEME ACIKLAMA2"=ITM.NAME2,
"MALZEME OK1"=ITM.SPECODE,"MALZEME OK2"=ITM.SPECODE2,"MALZEME OK3"=ITM.SPECODE3,"MALZEME OK4"=ITM.SPECODE4,"MALZEME OK5"=ITM.SPECODE5,
"MALZEME GRUP KODU"=ITM.STGRPCODE,"MALZEME YETKI KODU"=ITM.CYPHCODE,

"MIKTAR"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN STL.AMOUNT ELSE STL.AMOUNT*-1 END,
"BIRIM"=UNI.CODE,
"FIYAT"=STL.PRICE,
"TUTAR"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN STL.TOTAL ELSE STL.TOTAL*-1 END,
"NET TUTAR"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN STL.LINENET ELSE STL.LINENET*-1 END,
"NET FIYAT"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (1) THEN STL.LINENET/STL.AMOUNT ELSE STL.LINENET/STL.AMOUNT END,

"FD FIYAT"= CASE WHEN STL.PRRATE<>0 THEN((STL.LINENET/STL.AMOUNT)/STL.PRRATE) ELSE '' END,
"FD DOVIZ TURU"=CASE STL.PRCURR WHEN 0 THEN 'TL' WHEN 1 THEN 'USD'WHEN 20 THEN 'EUR' WHEN 160 THEN 'TL' ELSE '' END,
"SON FD FIYAT"= (SELECT TOP 1 CASE WHEN PRRATE<>0 THEN (LINENET/AMOUNT)/PRRATE ELSE '' END FROM LG_420_02_STLINE STL2 WHERE STL2.LINETYPE=0 AND STL2.STOCKREF=STL.STOCKREF AND STL2.CLIENTREF=STL.CLIENTREF
AND STL2.LINENET<>0 AND TRCODE=1 ORDER BY STL2.DATE_ DESC),
"SON FD DOVIZ TURU"=CASE (SELECT TOP 1 PRCURR FROM LG_420_02_STLINE STL2 WHERE STL2.LINETYPE=0 AND STL2.STOCKREF=STL.STOCKREF AND STL2.CLIENTREF=STL.CLIENTREF
AND STL2.LINENET<>0 AND TRCODE=1 ORDER BY STL2.DATE_ DESC)
WHEN 0 THEN 'TL' WHEN 1 THEN 'USD'WHEN 20 THEN 'EUR' WHEN 160 THEN 'TL' ELSE '' END,

STL.PRRATE,
"LISTE FIYAT"=ISNULL((SELECT TOP 1 PRICE FROM LG_420_PRCLIST PRC WHERE PTYPE=1 AND PRC.CARDREF=STL.STOCKREF AND STL.DATE_ BETWEEN PRC.BEGDATE AND PRC.ENDDATE
AND PRC.CURRENCY=STL.TRCURR ),0),
"LISTE TUTAR"=ISNULL((SELECT TOP 1 PRICE FROM LG_420_PRCLIST PRC WHERE PTYPE=1 AND PRC.CARDREF=STL.STOCKREF AND STL.DATE_ BETWEEN PRC.BEGDATE AND PRC.ENDDATE
AND PRC.CURRENCY=STL.TRCURR ),0)*STL.AMOUNT,


"AMBAR NO"=STL.SOURCEINDEX,"AMBAR ADI"=WHO.NAME,
"ISLEM DOVIZI"=CASE STL.TRCURR WHEN 1 THEN 'USD' WHEN 20 THEN 'EUR' ELSE 'TL' END,
"ID NET TUTAR"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (7,8,35) AND STL.TRRATE <>0 THEN STL.LINENET/STL.TRRATE
WHEN STL.TRCODE IN (2,3) AND STL.TRRATE <>0 THEN (STL.LINENET*-1)/STL.TRRATE
WHEN STL.TRCODE IN (7,8,35) AND STL.TRRATE =0 THEN STL.LINENET
WHEN STL.TRCODE IN (2,3) AND STL.TRRATE =0 THEN (STL.LINENET*-1) END,

"ID NET MALIYET"=CASE WHEN STL.TRCODE IN (7,8,35) AND STL.TRRATE <>0 THEN (STL.OUTCOST*STL.AMOUNT)/STL.TRRATE
WHEN STL.TRCODE IN (2,3) AND STL.TRRATE <>0 THEN ((STL.OUTCOST*STL.AMOUNT)*-1)/STL.TRRATE
WHEN STL.TRCODE IN (7,8,35) AND STL.TRRATE =0 THEN STL.OUTCOST*STL.AMOUNT
WHEN STL.TRCODE IN (2,3) AND STL.TRRATE =0 THEN ((STL.OUTCOST*STL.AMOUNT)*-1) END


FROM LG_420_02_STLINE STL
LEFT JOIN LG_420_02_ORFLINE AS ORFLINE WITH (NOLOCK) ON ORFLINE.LOGICALREF = STL.ORDTRANSREF
LEFT JOIN LG_420_02_ORFICHE AS ORFICHE WITH (NOLOCK) ON ORFICHE.LOGICALREF = ORFLINE.ORDFICHEREF
LEFT JOIN LG_420_ITEMS ITM ON ITM.LOGICALREF=STL.STOCKREF
LEFT JOIN LG_420_02_INVOICE INV ON INV.LOGICALREF=STL.INVOICEREF
LEFT JOIN LG_420_02_STFICHE STF ON STF.LOGICALREF=STL.STFICHEREF
LEFT JOIN LG_420_CLCARD CLC ON CLC.LOGICALREF=STL.CLIENTREF
LEFT JOIN LG_SLSMAN SLS ON SLS.LOGICALREF=STL.SALESMANREF
LEFT JOIN LG_420_UNITSETL UNI ON UNI.LOGICALREF=STL.UOMREF
LEFT JOIN L_CAPIWHOUSE WHO ON WHO.NR=STL.SOURCEINDEX AND WHO.FIRMNR=211
WHERE STL.TRCODE IN (7,8,1,6) AND STL.LINETYPE IN (0,1) AND STL.LINENET<>0
bu koda faturalanmamış irsaliyeleri de nasıl ekleyebiliriz?
 

Vedat ÖZER

Logo Uzmanı
Geliştirici
Katılım
4 Haz 2018
Mesajlar
279
En iyi yanıt
4
Puanları
63
Yaş
32
Konum
Antalya / Merkez
Ad Soyad
Vedat ÖZER
Office Versiyon
2019
Merhaba

Aşağıdaki kısmı silerseniz hepsi gelir.

AND STL.LINENET<>0
 

Vedat ÖZER

Logo Uzmanı
Geliştirici
Katılım
4 Haz 2018
Mesajlar
279
En iyi yanıt
4
Puanları
63
Yaş
32
Konum
Antalya / Merkez
Ad Soyad
Vedat ÖZER
Office Versiyon
2019
Merhaba,
Aşağıdaki alanı ekleyin.
STL.CANCELLED=0
 

Vedat ÖZER

Logo Uzmanı
Geliştirici
Katılım
4 Haz 2018
Mesajlar
279
En iyi yanıt
4
Puanları
63
Yaş
32
Konum
Antalya / Merkez
Ad Soyad
Vedat ÖZER
Office Versiyon
2019
WHERE şartına ekleme yapacaksınız
 

Vedat ÖZER

Logo Uzmanı
Geliştirici
Katılım
4 Haz 2018
Mesajlar
279
En iyi yanıt
4
Puanları
63
Yaş
32
Konum
Antalya / Merkez
Ad Soyad
Vedat ÖZER
Office Versiyon
2019
CASE WHEN STL.CANCELLED=0 THEN 'İPTAL EDİLMEMİŞ' WHEN STL.CANCELLED=1 THEN 'İPTAL EDİLMİŞ'
ELSE 'BELİRSİZ' END
 

OZCANK

Yeni Üye
Katılım
12 Haz 2022
Mesajlar
3
En iyi yanıt
0
Puanları
1
Yaş
52
Konum
Trabzon
Ad Soyad
KESKİNOĞLU
Office Versiyon
365
Merhaba , Bu raporu Logo Netsis e nasıl uyarlarız?
 

Vedat ÖZER

Logo Uzmanı
Geliştirici
Katılım
4 Haz 2018
Mesajlar
279
En iyi yanıt
4
Puanları
63
Yaş
32
Konum
Antalya / Merkez
Ad Soyad
Vedat ÖZER
Office Versiyon
2019
Yapı birbirinden tamamen farklı olduğu için kendiniz yazmanız gerekmektedir.
 
Üst Alt