Makale LTRIM

LTrim( String )

Metin dizesini önündeki boşluklar olmadan döndürür. (String)


String

Metin dizesi. (String)

Açıklamalar
* String boşsa, boş değer döndürülür.
* Bu işlev, RTRIM işlevine benzer.
* Bir Variant / String veri türü yerine bir String veri türü döndürmek için LTRIM$ işlevini kullanabilirsiniz.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  MsgBox "'" & LTrim("excel arsivi  ") & "'"
  MsgBox "'" & LTrim("  excel arsivi  ") & "'"
  MsgBox "'" & LTrim("  excel arsivi") & "'"
  MsgBox "'" & LTrim(RTrim("  excel arsivi  ")) & "'"
  MsgBox "'" & LTrim(Null) & "'"
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt