Makale Mantıksal Operatörler

And Operatörü

İki veya daha fazla ifadede mantıksal bir bağlantı gerçekleştirmek için kullanılır.

Söz dizimi
sonuc = Mantıksal İfade1 And Mantıksal İfade2
If Range("A1").Value >10 And Range("A2").Value <20 Then

Mantıksal ifadelerden gelen yanıta göre sonuç tablosu bu şekilde olur:
1. İfade2. İfadeSonuç

True

True

True

True

False

False

True

Null

Null

False

True

False

False

False

False

False

Null

False

Null

True

Null

Null

False

False

Null

Null

Null

True Doğru karşılığı 1'dir, False Yanlış karşılığı da 0'dır.

Bitsel olarak sonuçları ele alalım:
1. İfade2. İfadeSonuç

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim A, B, C, D, Test
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null 
  Test = A > B And B > C  ' True döndürür.
  Test = B > A And B > C  ' False döndürür.
  Test = A > B And B > D  ' Null döndürür.
  Test = A And B  ' 8 döndürür (Bitsel Karşılaştırma ile).
End Sub

Or Operatörü

İki veya daha fazla ifadede mantıksal bir ayırma gerçekleştirmek için kullanılır.

Söz dizimi
sonuc = Mantıksal İfade1 Or Mantıksal İfade2

Mantıksal ifadelerden gelen yanıta göre sonuç tablosu bu şekilde olur:
1.İfade2.İfadeSonuç

True

True

True

True

False

True

True

Null

True

False

True

True

False

False

False

False

Null

Null

Null

True

True

Null

False

Null

Null

Null

Null

True Doğru karşılığı 1'dir, False Yanlış karşılığı da 0'dır.

Bitsel olarak sonuçları ele alalım:
1.İfade2.İfadeSonuç

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim A, B, C, D, Test
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null 
  Test = A > B Or B > C  ' True döndürür.
  Test = B > A Or B > C  ' True döndürür.
  Test = A > B Or B > D  ' True döndürür.
  Test = B > D Or B > A  ' Null döndürür.
  Test = A Or B  ' 10 döndürür. (bitsel karşılaştırma ile)
End Sub


Xor Operatörü

İki ifadede mantıksal bir dışlama gerçekleştirmek için kullanılır.

Söz dizimi
sonuç = Mantıksal İfade1 Xor Mantıksal İfade2

Mantıksal ifadelerden gelen yanıta göre sonuç tablosu bu şekilde olur:
1. İfade2. İfadeSonuc

True

True

False

True

False

True

False

True

True

False

False

False

True Doğru karşılığı 1'dir, False Yanlış karşılığı da 0'dır.

Bitsel olarak sonuçları ele alalım:
1. İfade2. İfadeSonuc

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Örnek Kullanım
SQL:
Sub ExcelTurkey()
  Dim A, B, C, D, Test
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  Test = A > B Xor B > C  ' False döndürür.
  Test = B > A Xor B > C  ' True döndürür.
  Test = B > A Xor C > B  ' False döndürür.
  Test = B > D Xor A > B  ' Null döndürür.
  Test = A Xor B  ' 2 döndürür. (Bitsel karşılaştırma ile)
End Sub

Not Operatörü

Bir ifadede mantıksal olumsuzlama gerçekleştirmek için kullanılır.

Söz dizimi
sonuç = İfade Not

Mantıksal ifadeden gelen yanıta göre sonuç tablosu bu şekilde olur:
İfadeSonuç

True

False

False

True

Null

Null

True Doğru karşılığı 1'dir, False Yanlış karşılığı da 0'dır.

Bitsel olarak sonuçları ele alalım:
İfadeSonuc

0

1

1

0

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim A, B, C, D, Test
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  Test = Not (A > B)  ' False döndürür.
  Test = Not (B > A)  ' True döndürür.
  Test = Not (C > D)  ' Null döndürür.
  Test = Not A  ' -11 döndürür. (Bitsel karşılaştırma ile)
End Sub

Eqv Operatörü

İki ifadede mantıksal bir eşdeğerlik gerçekleştirmek için kullanılır.

Söz dizimi
sonuç = İfade1 EQV İfade2

Açıklamalar
Her iki ifade de Boşsa, sonuç da Boştur.
Her iki ifade de boş olmadığında, sonuç aşağıdaki tabloya göre belirlenir:
1. İfade2. İfadeSonuç

True

True

True

True

False

False

False

True

False

False

False

True

Bitsel olarak sonuçları ele alalım:
1. İfade2. İfadeSonuç

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim A, B, C, D, Test
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  Test = A > B Eqv B > C  ' True döndürür.
  Test = B > A Eqv B > C  ' False döndürür.
  Test = A > B Eqv B > D  ' Null döndürür.
  Test = A Eqv B  ' -3 döndürür. (Bitsel karşılaştırma ile)
End Sub

Imp Operatörü

İki ifadede mantıksal bir anlamlandırma gerçekleştirmek için kullanılır.

Söz dizimi
sonuç = İfade1 Imp İfade2

Mantıksal ifadeden gelen yanıta göre sonuç tablosu bu şekilde olur:
1. İfade2. İfadeSonuç

True

True

True

True

False

False

True

Null

Null

False

True

True

False

False

True

False

Null

True

Null

True

True

Null

False

Null

Null

Null

Null

Bitsel olarak sonuçları ele alalım:
1. İfade2. İfadeSonuç

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim A, B, C, D, Test
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null 
  Test = A > B Imp B > C  ' True döndürür.
  Test = A > B Imp C > B  ' False döndürür.
  Test = B > A Imp C > B  ' True döndürür.
  Test = B > A Imp C > D  ' True döndürür.
  Test = C > D Imp B > A  ' Null döndürür.
  Test = B Imp A  ' -1 döndürür. (Bitsel karşılaştırma ile)
End Sub
 
Son düzenleme:
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt