Makale MID

Mid( String, Start, [Length] )

Belirtilen dizenin içinden bir alt metnini döndürür. KullanıcI alt metnin başlangıç konumu ve uzunluğu belirtilir. (String)


String

Bir alt dizgeden ayıklamak istediğiniz özgün metin. (String)

Start

Alt dizgi başlangıç pozisyonu. (Long)

[Length]

Alt dizenin uzunluğunu temsil eden isteğe bağlı bir argüman. (Long)
Eğer [Length] argüman atlanırsa, başlangıç karakterinden metnin sonuna kadar olan kısmı döndürür.

Açıklamalar
* Eğer Start > Uzunluk("Metin") ise, sıfır uzunluklu bir dize döndürülür.
* İlk karakter konumu 1'dir.
* Start boşsa, boş değer döndürülür.
* [Length] boş bırakılırsa, Start dan String'in sonuna kadar olan tüm karakterler döndürülür.
* Bayt verileri ile kullanılabilecek MIDB işlevini kullanabilirsiniz.
* Variant / String veri türü yerine String veri türünü döndürmek için MID$ işlevini kullanabilirsiniz.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
    MsgBox Mid("anametin", 5000, 1)
    MsgBox Mid("anametin", 1, 1)
    MsgBox Mid("anametin", 2, 1)
    MsgBox Mid("anametin", 5, 4)
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt