Makale MSGBOX

Bu Makale Yaralı Oldu mu?

 • Evet

 • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
MsgBox( Prompt, [Buttons], [Title], [HelpFile], [Context] )

Bir mesaj kutusu görüntüler.
Kullanıcı tarafından hangi düğmenin seçildiğini gösteren bir VbMsgBoxResult numaralandırma döndürür.

Prompt - Mesaj kutusunda görünmesini istediğiniz metin dizesi.
[Buttons] Mesaj kutusunun özelliklerini belirten isteğe bağlı bir argüman.

Gösterilecek düğmelerin sayısını ve türünü tanımlayan ana seçenekler şunlardır;

Value

Görüntülenen Düğmeler

vbOKOnly​

OK​

vbOKCancel​

OK And Cancel​

vbAbortRetryIgnore​

OK And Cancel​

vbYesNoCancel​

Yes, No And Cancel​

vbYesNo​

Yes And No​

vbRetryCancel​

Retry And Cancel​
Eğer [Buttons] argüman atlanmışsa ya da yukarıdaki değerler belirtilmezse varsayılan değer vbOKOnly kullanılır.
Mesaj kutusu için ek özellikler belirten başka bir dizi [Buttons] değeri de vardır. Bu değerler diğer seçeneklerle birlikte kullanılabilir.

Simge stilini tanımlamak için seçenekler:

Value

Anlam

vbCritical​

Mesaj kutusuna bir Kritik Mesaj simgesi görüntüler.

vbQuestion​

Mesaj kutusunda bir Soru simgesi görüntüler.

vbExclamation​

Mesaj kutusundaki bir ünlem simgesini görüntüler.

vbInformation​

Mesaj kutusundaki bir Bilgi simgesini görüntüler.Varsayılan düğmeyi belirtmek için seçenekler:

Value

Anlam

vbDefaultButton1​

En soldaki düğmenin varsayılan olarak seçildiğini belirtir.

vbDefaultButton2​

Soldan ikinci düğmenin varsayılan olarak seçildiğini belirtir.

vbDefaultButton3​

Soldan üçüncü düğmenin varsayılan olarak seçildiğini belirtir.

vbDefaultButton4​

Soldan dördüncü düğmenin varsayılan olarak seçildiğini belirtir.Mesaj kutusunun modalitesini tanımlamak için seçenekler:

Value

Anlam

vbApplicationModal​

Kullanıcı, kutuya yanıt verene kadar mevcut Excel uygulamasını askıya alır.​

vbSystemModal​

Kullanıcı, kutuya yanıt verene kadar tüm uygulamaları askıya alır.

vbMsgBoxHelpButton​

Diğer düğmelere ek olarak bir Yardım düğmesi görüntüleyin.

vbMsgBoxSetForeground​

Mesaj kutusunun ön planda görüntülenmesini sağlar.

vbMsgBoxRight​

Mesaj kutusunun içeriğini sağa hizalar.

vbMsgBoxRtlReading​

Mesaj kutusundaki metni sağdan sola görüntüler.Yukarıdaki grupların her birinden sadece bir seçenek fonksiyona sağlanmalıdır.

[Title]

Mesaj kutusunun üstünde görüntülenecek bir başlık belirten isteğe bağlı bir metin dizesi.

[HelpFile]

'Yardım' düğmesi seçiliyse görüntülenecek Yardım dosyasını tanımlayan isteğe bağlı bir dize bağımsız değişkeni.

 

Eğer [HelpFile] argüman sağlanırsa, [Context] bağımsız değişkeni de sağlanmalıdır.

[Context]

Görüntülenecek Yardım konusu için içerik kimliği olan isteğe bağlı sayısal bir değer.

 

Eğer [Context] argüman sağlanırsa, [HelpFile] bağımsız değişkeni de sağlanmalıdır.Aşağıdaki VbMsgBoxResult numaralandırma değerlerinden birini döndürerek, kullanıcı tarafından seçilen seçeneğin geliştiricisini bilgilendirir:

VbMsgBoxResult

Value

Seçilen Düğme

vbOK​

1​

OK​

vbCancel​

2​

Cancel​

vbAbort​

3​

Abort​

vbRetry​

4​

Retry​

vbIgnore​

5​

Ignore​

vbYes​

6​

Yes​

vbNo​

7​

No​Örnek Kullanım
VBA:
Sub ExcelTurkey()

  MsgBox ("Hoş Geldiniz!")

  cevap = MsgBox("Bu hesaplama birkaç dakika sürebilir. Devam etmek istiyor musunuz?", vbYesNo)
  If cevap = vbYes Then
    MsgBox "Hesaplamaya Devam Ediliyor.."
      Else
    MsgBox "Hesaplamaya İptal Edildi.."
  End If

  cevap = MsgBox("Aradığın Dosya Bulunamadı.", vbRetryCancel + vbExclamation)
  If cevap = vbRetry Then
    MsgBox "Yeniden deniyoruz."
      Else
    MsgBox "Arama iptal edildi."
  End If

End Sub
 
Son düzenleme:
Admin

Yorumlar

Üst Alt