Makale Muhtelif Sabitler (Miscellaneous Constants)

SabitEş DeğerAçıklama

vbCrLf

Chr ( 13 ) + Chr ( 10 )

Satır başı satır besleme kombinasyonu

vbCr

Chr ( 13 )

Satır başı karakteri

vbLf

Chr ( 10 )

Satır besleme karakteri

vbNewLine

Chr ( 13 ) + Chr ( 10 ) veya Macintosh'ta Chr ( 13 )

Platforma özgü yeni çizgi karakteri; Mevcut platform için hangisi uygunsa

vbNullChar

Chr ( 0 )

0 değerine sahip karakter

vbNullString

0 değerine sahip dize

Sıfır uzunluklu bir dize ("") ile aynı değil; dış prosedürleri çağırmak için kullanılır

vbObjectError

-2147221504

Kullanıcı tanımlı hata numaraları bu değerden daha büyük olmalıdır.

vbTab

Chr ( 9 )

Sekme karakteri

vbBack

Chr ( 8 )

Backspace karakteri

vbFormFeed

Chr ( 12 )

Microsoft Windows veya Macintosh'ta kullanışlı değil

vbVerticalTab

Chr ( 11 )

Microsoft Windows veya Macintosh'ta kullanışlı değil
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt