Makale NPER - TAKSİT_SAYISI

NPER( Rate, Pmt, Pv, [Fv], [Due] ) -- TAKSİT_SAYISI

Bir kredi veya yatırım için dönem sayısını hesaplar. (Double)

RateDönem başına faiz oranı. (Double)
PmtDönem başına (sabit) ödeme tutarı. (Double)
PvKredinin / yatırımın şimdiki değeri. (Double)
[Fv]Kredi / yatırımın gelecekteki değerini belirten isteğe bağlı bir argüman.
Gerekmiyorsa, [Fv] varsayılan 0 değerini kullanır.
[Due]Ödemenin dönemin başında mı yoksa sonunda mı gerçekleşeceğini tanımlayan isteğe bağlı bir argüman.
[Due] bağımsız değişken, yani değeri 0 ya da 1 olabilir:
0 - Ödeme sürenin sonunda ödenecektir.
1 - Ödeme sürenin başlangıcından ödenecektir.
Eğer [Due] argüman atlanırsa, farklı (döneminin sonunda ödeme gösteren) varsayılan değeri 0 kullanır.

Açıklamalar
* Bu işlev, dönemsel, sabit ödemeler ve sabit faiz oranlarına dayalı bir yıllık ödeme dönemlerini döndürür.
* Bir yıllık bir süre zarfında yapılan bir dizi sabit nakit ödemesidir. Bir rant, kredi (ev ipoteği gibi) veya bir yatırım (aylık tasarruf planı gibi) olabilir.
* Örneğin, yüzde 10'luk bir yıllık yüzde oranındaki (APR) bir araç kredisi alırsanız ve aylık ödemeler yaparsanız, dönem başına ücret 0,1 / 12 veya 0,0083'tür.
* Pv boş bırakılırsa, 0 olarak kabul edilir.
* Pmt boş bırakılırsa, 0 olarak kabul edilir.
Örneğin, eğer dört yıllık bir araba kredisinde aylık ödeme yaparsanız Krediniz toplam 4 * 12 (veya 48) ödeme dönemine sahiptir.
* Ödemeler genellikle, rantın ömrü boyunca değişmeyen ana ve faiz içerir.
* Örneğin, bir araba almak için borç aldığınızda, kredi tutarı yapacağınız aylık araç ödemelerinin borç veren için geçerli değeridir.
* Ödemelerin ödeme süresinin bitiminde ödenmesi durumunda 0'ı kullanın veya ödemeleri dönemin başında yapılması gerekiyorsa 1'i kullanın.
* Rate argümanının aynı birimlerde ifade edilen ödeme süreleri kullanılarak hesaplanması gerekir. Örneğin, oran aylar kullanılarak hesaplanıyorsa, aylar da aylar kullanılarak hesaplanmalıdır.
* Tüm argümanlar için, ödenen nakit (tasarrufların birikmesi gibi) negatif sayılar ile temsil edilir.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
    MsgBox NPer(0.0821, 400, 2000)
    MsgBox NPer(0.019 / 12, -2335, 150000)
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt