Makale REPLACE

Replace( Expression, Find, Replace, [Start], [Count], [Compare] )

Bir dizede bir alt dizeyi arar ve alt dizenin yinelemelerini ikinci bir alt dizeyle değiştirir. (String)


Expression

Değiştirilecek alt dizgi içeren metin dizesi ifadesi. (String)

Find

Aranacak metin dizesi. (String)

Replace

Değiştirilecek metin dizesi. (String)

[Start]

Alt dizgi aramasının başlayacağı ifadenin içindeki konum.

[Count]

Değiştirmek istediğiniz alt dizininin gerçekleştirilme sayısı.

[Compare]

Alt dizeleri değerlendirirken yapılacak karşılaştırmanın türünü belirten isteğe bağlı bir argüman. (Integer)
0 = vbBinaryCompare - İkili karşılaştırma yapar
1 = vbTextCompare - Metin karşılaştırması yapar
2 = vbDatabaseCompare - Veritabanı karşılaştırması yapar
(Access veritabanı kullanır)

Açıklamalar
* Bu işlev büyük / küçük harfe duyarlı değildir (varsayılan olarak).
* Bu işlev, Find metin dizesinin tüm yinelemelerini değiştirir.
* Replace işlevinin dönüş değeri, başlangıçta belirtilen konumda başlayan ve ifade dizesinin sonunda sona eren, değiştirmeler içeren bir dizedir.
Başlangıçtan bitişe kadar orijinal dizinin bir kopyası değildir.
* Expression Null ise, Null döndürülür.
* Expression =" "(sıfır uzunluk dizgisi) ise, bir sıfır uzunluk dizgisi (" ") döndürülür.
* Find =" "(sıfır uzunluk dizgisi) ise Expression döndürülür.
* Replace = "" (sıfır uzunluk dizgisi), sonra Find öğesinin tüm oluşumları kaldırılır.
* [Start] boş bırakılırsa, 1 olduğu varsayılır.
* [Count] = 0 ise Expression döndürülür.
* [Count] boş bırakılırsa, -1 olarak kabul edilir, bu da tüm olası değişikliklerin yapılması anlamına gelir.
* [Compare] boş bırakılırsa -1 kullanılır. Belirtilen bir Seçenek Karşılaştırması bildirimi yoksa, vbBinaryCompare (0) kullanılır.
* [Compare] Null ise, bir hata oluşur.
* Bu işlev dize aramanın basitleştirilmesine ve işlemlerin değiştirilmesine yardımcı olur, ancak joker aramaları gerçekleştirmenize izin vermez.
* Bu son derece yavaş bir işlevdir ve sadece bir değiştirme işleminin gerçekleşeceğini bildiğinizde çağrılmalıdır.
* Bu işlevin çok yavaş olmasının nedeni, Expression'ın bir kopyasıdır.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim veri As String
  veri = "bu bir elmadır"
  MsgBox Replace(veri, "elma", "kiraz")
  
  veri = "bir iki bir iki bir"
  MsgBox Replace(veri, "bir", "üç")
End Sub
 
Son düzenleme:
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt