Makale SAVESETTING

Bu Makale Yaralı Oldu mu?

 • Evet

 • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
SAVESETTING( AppName, Section, Key, Setting )

Kayıt defterine yazar ve kayıt defterinde bir bölüm veya anahtar kaydeder.

AppName - Uygulama veya projenin adı. (String)
Section - Bölümün adı. (String)
Key - Kaydedilecek anahtarın adı. (String)
Setting - Kaydetmek istediğiniz değer. (Variant)

Açıklamalar
Bu işlev, kayıt defteri ayarlarını aşağıdaki kayıt defteri yolundan okumak için kullanılabilir;
HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\
"AppName", "VB and VBA Program Settings" tuşunun altındaki alt anahtardır.
"Section", "AppName" argümanında belirtilen anahtarın alt anahtarıdır.
"Key", "Section" argümanında belirtilen anahtarın değeridir.

PHP:
Sub ExcelTurkey()

  Call SaveSetting("MyApp", "MySection")
  Call SaveSetting("MyApp", "MySection", "MyKey")
  Call SaveSetting("MyApp", "MySection", "MyKey", "MySettingValue")
  Call SaveSetting("Excel Eklenti", "User Settings", "Full Name", "Excel Turkey")
  
  SaveSetting appname:="MyApp", Section:="Startup", Key:="Top", Setting:=75
  SaveSetting "MyApp", "Startup", "Left", 50
  DeleteSetting "MyApp", "Startup"

End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt