Makale SET

Set NesneDegiskeni = [New] Expression | Nothing

Bir değişkene bir nesne referansı atar.


NesneDegiskeni

Değişkenin adı.

Expression

Atamak istediğiniz nesnenin adı.

Açıklamalar
* Bir nesne değişkeni atamak için Set deyimini kullandığınızda, nesneye bir başvuru oluşturulur.
* Birden fazla nesne değişkeni aynı nesneye başvurabilir.
* Nesneye yapılan herhangi bir değişiklik, kendisine atıfta bulunan tüm değişkenlere yansıtılacaktır.
* Yeni anahtar kelimeyi kullandığınızda, aslında bu nesnenin yeni bir örneğini oluşturuyorsunuz.
* Geçerli olması için, ObjectVar kendisine atanan nesneye uygun bir nesne tipi olmalıdır.
* Dim, Private, Public
, ReDim ve Static ifadeler sadece bir nesneyi ifade eden bir değişken bildirir.
* Belirli bir nesne atamak için Set deyimini kullanana kadar hiçbir gerçek nesne belirtilmez.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
    Dim dosya As Workbook
    Set dosya = Workbooks.Add
    Set dosya = Nothing
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt