Uygulama ShellAbout - GetActiveWindow - Windows Hakkında Penceresini Görüntüleme

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,318
En iyi yanıt
11
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
Office Versiyon
Office 365 TR+EN
Windows sürümünüzle ilgili Hakkında penceresini görüntülemek için bu kodları kullanabilirsiniz.

Modül kodları
PHP:
#If VBA7 And Win64 Then
  Public Declare PtrSafe Function ShellAbout Lib "shell32.dll" _
  Alias "ShellAboutA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal szApp As String, _
  ByVal szOtherStuff As String, ByVal hIcon As LongPtr) As Long
  Public Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32" () As LongPtr
#Else
  Public Declare Function ShellAbout Lib "shell32.dll" Alias "ShellAboutA" (ByVal hwnd As Long, _
  ByVal szApp As String, ByVal szOtherStuff As String, ByVal hIcon As Long) As Long
  Public Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long
#End If

Sub Windows_Hakkında()
  On Error Resume Next
  hwnd = GetActiveWindow()
  ShellAbout hwnd, nm, "| Www.ExcelTurkey.Com | 2018 " & vbCrLf, 0
End Sub

windows-info.png
 
Üst Alt