Makale SINGLE

Bu Makale Yararlı Oldu mu?

  • Evet

  • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
Single

Single veri türü aşağıdaki aralıklarda herhangi bir sayı içerebilir:
Bu 6 ondalık basamaklı 7 önemli rakamı destekleyebilir.
Bu veri türü yuvarlama hatalarını tanıttığı için, her zaman Double veri türünü kullanmalısınız.

Negatif sayılar -3.402823 E38 ila -1.401298 E-45
Pozitif sayılar 1.401298 E-45 ila 3.402823 E38

Bu veri tipi 4 bayt kullanır.
Varsayılan değer 0'dır.
Kısaltma karakteri ! işaretidir.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
    Dim basla As Single
    basla = Timer
    While (Timer - basla) < 2: Wend
    MsgBox Format(Timer - basla, "Fixed") & " saniye."
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt