Makale SLN - DA

SLN( Cost, Salvage, Life ) -- DA

Bir varlığın tek bir dönem için doğrusal amortismanını hesaplar. (Double)


Cost

Varlığın başlangıç maliyeti. (Double)

Salvage

Yararlanılan ömrünün sonunda varlığın değeri. (Double)

Life

Varlığın amortismana tabi tutulacağı dönem sayısı. (Double)

Açıklamalar
* Amortisman süresi, Life argümanı ile aynı birimde ifade edilmelidir.
* Life argümanı 0'a eşitse şu hatayı üretir. Run-time error '5': Invalid procedure call or argument (Geçersiz yordam çağrısı veya bağımsız değişken)

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
    MsgBox SLN(10000, 1000, 5)
    MsgBox SLN(10000, 500, 24)
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt