Makale SPACE

Space( Number )

Belirtilen sayıda boşluktan oluşan bir Dize oluşturur. (String)


Number

Metin dizesinde olmasını istediğiniz boşluk sayısı.

Açıklamalar
* Bu işlev, çıktıları biçimlendirmek ve sabit uzunluklu dizelerdeki verileri temizlemek için kullanışlıdır.
* Bir Variant / String veri türü yerine bir String veri türü döndürmek için SPACE$ işlevini kullanabilirsiniz.
* İşlevine negatif bir Sayı argümanı verirseniz, bu hatayı üretir;
Run-time error '5': Invalid procedure call or argument - Çalışma zamanı hatası '5': Geçersiz yordam çağrısı veya bağımsız değişken
* İşleve sayısal bir değer haline dönüştürülemez bir metin dizesi verilir ise bu hatayı üretir;
Run-time error '13': Type mismatch - Çalışma zamanı hatası '13': Tür uyuşmazlığı

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
    MsgBox "Excel" & Space(15) & "Arşivi"
    MsgBox "Murat" & Space(5) & "OSMA"
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt